Vyhlášená témata DP, BP, projektů

 V této sekci je uveden rámcový popis nově vyhlašovaných témat závěrečných prací (BP - bakalářských, DP - diplomových), dále semestrálních prací a projektů studentského grantového systému SGS. Na řešení jednotlivých témat je možné se podílet, pokud student projeví zájem a kontaktuje garanta příslušného tématu (tzn. autora článku). Po kliknutí na jméno autora článku se objeví kontaktní formulář s dalšími informacemi, který slouží např. k zaslání upřesňujícího dotazu k tématu, dohodnutí/návrhu termínu osobní schůzky s garantem vybraného tématu, zaslání návrhu vlastního tématu závěrečné práce/semestrálního projektu, případně zapojení se do odborné činnosti studentů v rámci projektů studentského grantového systému SGS s možností získání stipendia.

Témata prací jsou rozčleněna do několika kategorií, dle jejich rozsahu (tzn. bakalářská, diplomová, doktorská práce, semestrální projekt, projekt SGS atd.). Témata je možné v některých případech (po dohodě s jeho garantem) upravit dle požadavků studenta včetně změny jejich rozsahu (bakalářská/diplomová práce/semestrální/SGS projekt atd.). Témata, která jsou označena symbolem ZADÁNO, jsou již rezervována/zadána.

Návrh a konstrukce transvertoru pro radioamatérské pásmo 144MHz

ZADÁNO

Práce na vlastním zadání studenta. Jejím výstupem je konstrukce přístroje pro reálné použití v radioamatérském provozu. Podobná zařízení sice jsou komerčně dostupná, ovšem jejich parametry lze zlepšovat.

Číst dál...

Aplikace softwarového rádia pro výuku a experimenty

Téma této diplomové práce navazuje na řešení projektu FR VŠ 160/2012/F1/a kde byly zakoupeny a poprvé využity jednotky softwarově definovaného rádia USRP N200 firmy Ettus Research. Tyto jednotky jsou koncipovány jako univerzální přijímač - vysílač sestávající ze základního hardware (základní jednotka a moduly VF části) připojeného k PC prostřednictvím vysokorychlostního rozhraní ETHERNET.

Číst dál...

Podkategorie