Vyhlášená témata DP, BP, projektů

 V této sekci je uveden rámcový popis nově vyhlašovaných témat závěrečných prací (BP - bakalářských, DP - diplomových), dále semestrálních prací a projektů studentského grantového systému SGS. Na řešení jednotlivých témat je možné se podílet, pokud student projeví zájem a kontaktuje garanta příslušného tématu (tzn. autora článku). Po kliknutí na jméno autora článku se objeví kontaktní formulář s dalšími informacemi, který slouží např. k zaslání upřesňujícího dotazu k tématu, dohodnutí/návrhu termínu osobní schůzky s garantem vybraného tématu, zaslání návrhu vlastního tématu závěrečné práce/semestrálního projektu, případně zapojení se do odborné činnosti studentů v rámci projektů studentského grantového systému SGS s možností získání stipendia.

Témata prací jsou rozčleněna do několika kategorií, dle jejich rozsahu (tzn. bakalářská, diplomová, doktorská práce, semestrální projekt, projekt SGS atd.). Témata je možné v některých případech (po dohodě s jeho garantem) upravit dle požadavků studenta včetně změny jejich rozsahu (bakalářská/diplomová práce/semestrální/SGS projekt atd.). Témata, která jsou označena symbolem ZADÁNO, jsou již rezervována/zadána.

Vývoj technologií pro pikosatelity CubeSat

Rámcovým tématem diplomové práce / diplomových prací je postupný vývoj a praktická realizace technologií vhodných pro pikosatelity, zejména ve světě rychle se rozvíjející třídu CubeSat. Jednotlivé technologie musí být lehké, s malým požadavkem na prostor, s nízkým příkonem, musí snášet silné vibrace při startu rakety, možné namáhání tepelnou roztažností při častém střídání teplot a musí vydržet radiační podmínky kosmického prostředí.

Číst dál...

Efektivní komunikační systém pro pozemní spoje

Rámcovým tématem diplomové práce / diplomových prací je postupná praktická realizace komunikačního systému využitelného pro digitální přenos hlasu v rámci kmitočtových pásem určených pro místní bezdrátové informační systémy (místní rozhlasy, varovné systémy,...).

Číst dál...

Kontinuální prezentace naměřených dat a signálů

Vizualizace a prezentace naměřených dat v reálném čase pomocí webového rozhraní. Téma pro studenta, který rád experimentuje s novými technologiemi na webu, případně s netradičním využitím technologií klasických.

Číst dál...

Precizní snímač polohy anténního systému

ZADÁNO

Anténní systém, kterého se práce týká, můžete vidět na nejvyšším místě naší budovy. Tato sestava dvou křížových Yagi antén a parabolické antény slouží k příjmu a další komunikaci s experimentálními a radioamatérskými družicemi, jejichž signály nesou zajímavé informace a navíc, tento druh radiového spoje patří k nejzajímavějším z hlediska poznání fyzikálních jevů spojených s šířením radiového signálu či se satelitní technikou.

Číst dál...

Srovnání superkapacitorů a akumulátorů pro napájení subsystémů pikosatelitů

ZADÁNO

Rámcovým tématem diplomové práce / diplomových prací je srovnání možností dlouhodobého napájení subsystémů pikosatelitů z akumulátorů a ze superkapacitorů na základě dlouhodobých měření stárnutí jejich vlastností při simulovaných podmínkách nabíjení a vybíjení na nízké orbitální dráze Země. Ačkoliv je téma zadané, je možné na něm spolupracovat v dalších letech nebo v rámci studentských projektů.

Číst dál...

Konstrukce pikosatelitů CubeSat z hlediska radiačního stínění elektronických systémů

ZADÁNO

Rámcovým tématem diplomové práce / diplomových prací je konstrukční řešení pikosatelitu CubeSat z hlediska radiačního stínění elektronických systémů pikosatelitu. Cílem je nalézt takové řešení, které umožní při zachování nízké hmotnosti konstrukce účinně stínit vybrané sekce pikosatelitu namísto stínění pikosatelitu jako celku. Ačkoliv je téma zadané, je možné na něm spolupracovat v dalších letech nebo v rámci studentských projektů.

Číst dál...

Podkategorie