Vyhlášená témata DP, BP, projektů

 V této sekci je uveden rámcový popis nově vyhlašovaných témat závěrečných prací (BP - bakalářských, DP - diplomových), dále semestrálních prací a projektů studentského grantového systému SGS. Na řešení jednotlivých témat je možné se podílet, pokud student projeví zájem a kontaktuje garanta příslušného tématu (tzn. autora článku). Po kliknutí na jméno autora článku se objeví kontaktní formulář s dalšími informacemi, který slouží např. k zaslání upřesňujícího dotazu k tématu, dohodnutí/návrhu termínu osobní schůzky s garantem vybraného tématu, zaslání návrhu vlastního tématu závěrečné práce/semestrálního projektu, případně zapojení se do odborné činnosti studentů v rámci projektů studentského grantového systému SGS s možností získání stipendia.

Témata prací jsou rozčleněna do několika kategorií, dle jejich rozsahu (tzn. bakalářská, diplomová, doktorská práce, semestrální projekt, projekt SGS atd.). Témata je možné v některých případech (po dohodě s jeho garantem) upravit dle požadavků studenta včetně změny jejich rozsahu (bakalářská/diplomová práce/semestrální/SGS projekt atd.). Témata, která jsou označena symbolem ZADÁNO, jsou již rezervována/zadána.

Aplikace genetického algoritmu na návrh mikropáskových antén

Předmětem diplomové práce je uplatnění optimalizace mikropáskových antén prostřednictvím genetického algoritmu.

Číst dál...

Počítačová podpora výuky antén

V rámci vyhotovení diplomové práce připravte softwarové prostředky, které po zařazení do výuky předmětu Antény ozřejmí podstatné principy funkce anténních systémů.

Číst dál...

Programové moduly pro systém digitální televize DVB - TELETEXT a EPG

Tato diplomová práce navazuje na předchozí diplomový projekt, ve kterém byl vytvořen program pro analýzu transportního toku  s názvem dvbMonitor. V rámci práce budou vytvořeny moduly TELETEXT a EPG, které rozšíří stávající program. Program je napsán v jazyce C++ pod knihovnou Qt4 a je určen pro operační systém Linux. Stránky projektu dvbMonitor.

Číst dál...

Automatizovaná prezentace technických dokumentů

Vizualizace a prezentace naměřených dat v reálném čase pomocí webového rozhraní a protokolů pro multimediální přenos. Téma pro studenta, který rád experimentuje s novými technologiemi na webu, případně s netradičním využitím technologií klasických.

Číst dál...

Vylepšení pohonu směrování anténního systému

Anténní systém kterého se práce týká můžete vidět na nejvyšším místě naší budovy. Tato sestava dvou křížových Yagi antén a parabolické antény slouží k příjmu a další komunikaci s experimentálními a radioamatérskými družicemi, jejichž signály nesou zajímavé informace a navíc, tento druh radiového spoje patří k nejzajímavějším z hlediska poznání fyzikálních jevů spojených s šířením radiového signálu či se satelitní technikou.

Číst dál...

Efektivní komunikační systém pro satelitní spoje

Rámcovým tématem diplomové práce / diplomových prací je postupná praktická realizace komunikačního systému využitelného pro technologie pikosatelitů. Komunikační systém musí být nenáročný na realizaci vysílací strany (na pikosatelitu), měl by splňovat možnost adaptace na měnící se podmínky v rádiovém kanálu během přeletu pikosatelitu nad řídícím střediskem a měl by umožňovat využívání celosvětové sítě radioamatérských stanic pro možnost udržení rádiového kontaktu s pikosatelitem po co nejdelší dobu.

Číst dál...

Podkategorie