Vyhlášená témata DP, BP, projektů

Měření záznamové úrovně gramofonového záznamu

Podstatou projektu je návrh a realizace měřící metody/měřícího pracoviště pro co nejpřesnější absolutní měření záznamové úrovně na gramofonových deskách. Spolupráce s firmou GZ Media. Možnost získání stipendia při řešení DP.

Číst dál...

Návrh a realizace metody pro měření technických parametrů gramofonových přenosek

Podstatou projektu je návrh a realizace měřící metody/měřícího pracoviště pro ověřování technických parametrů gramofonových přenosek (amplitudové/fázové frekvenční charakteristiky, nelineární zkreslení, citlivost...) a příprava měřících signálu pro výrobu optimálně navržené měřící gramofonové desky. Spolupráce s firmou GZ Media. Možnost získání stipendia při řešení DP.

Číst dál...

Měření šumových parametrů operačních zesilovačů

Podstatou projektu je realizace měřící metody pro ohodnocení šumových vlastností operačních zesilovačů s podporou moderních měřících přístrojů a s možností automatizovaného výpočtu šumových parametrů z provedených měření tak, aby zrealizovaný přípravek a následný výpočet šumových poměrů umožňoval optimální výběr jednotlivých kusů testovaných OZ s cílem vybrat ty kusy, které jsou optimální z hlediska šumových poměrů, tj. maximálního dynamického rozsahu.

Číst dál...

Měření nízkofrekvenčních zesilovačů

Podstatou projektu je praktická realizace kompletních měřících postupů normalizovaných pro oblast testování a měření technických parametrů výkonových nízkofrekvenčních zesilovačů, jejich implementace s využitím vhodné měřící techniky s cílem celou měřící proceduru maximálně zautomatizovat včetně možnosti tisku výsledků měření/generování měřících protokolů.

Číst dál...

Aplikace genetického algoritmu na návrh mikropáskových antén

Předmětem diplomové práce je uplatnění optimalizace mikropáskových antén prostřednictvím genetického algoritmu.

Číst dál...

Počítačová podpora výuky antén

V rámci vyhotovení diplomové práce připravte softwarové prostředky, které po zařazení do výuky předmětu Antény ozřejmí podstatné principy funkce anténních systémů.

Číst dál...