Vyhlášená témata DP, BP, projektů

 V této sekci je uveden rámcový popis nově vyhlašovaných témat závěrečných prací (BP - bakalářských, DP - diplomových), dále semestrálních prací a projektů studentského grantového systému SGS. Na řešení jednotlivých témat je možné se podílet, pokud student projeví zájem a kontaktuje garanta příslušného tématu (tzn. autora článku). Po kliknutí na jméno autora článku se objeví kontaktní formulář s dalšími informacemi, který slouží např. k zaslání upřesňujícího dotazu k tématu, dohodnutí/návrhu termínu osobní schůzky s garantem vybraného tématu, zaslání návrhu vlastního tématu závěrečné práce/semestrálního projektu, případně zapojení se do odborné činnosti studentů v rámci projektů studentského grantového systému SGS s možností získání stipendia.

Témata prací jsou rozčleněna do několika kategorií, dle jejich rozsahu (tzn. bakalářská, diplomová, doktorská práce, semestrální projekt, projekt SGS atd.). Témata je možné v některých případech (po dohodě s jeho garantem) upravit dle požadavků studenta včetně změny jejich rozsahu (bakalářská/diplomová práce/semestrální/SGS projekt atd.). Témata, která jsou označena symbolem ZADÁNO, jsou již rezervována/zadána.

Návrh a realizace metodiky měření šumových parametrů operačních zesilovačů

Při návrhu elektronických obvodů (např. zesilovače, filtry...), které zpracovávající signály o velmi malých signálových úrovních/napětích, je jedním z požadavků kladených na tyto obvody minimalizace jejich vlastních šumů. Projekt je zaměřen na realizaci měřící metody včetně návrhu příslušného měřícího přípravku pro praktického měření a vyhodnocování naměřených šumových parametrů operačních zesilovačů.

Číst dál...

Systém pro analýzu technických parametrů zvukového signálu

Projekt je zaměřen na vývoj hw/sw systému vhodného pro záznam/analýzu a statistické vyhodnocení technických parametrů zvukových programů (zvuková modulace rozhlasových a televizních vysílačů, zvukové snímky různých žánrů...). Výsledky získané z provedených analýz jsou využitelné při optimalizaci návrhu obvodových částí zvukové techniky, např. optimálním výkonovém dimenzování jednotlivých sekcí reproduktorových soustav, monitorování rozdílů ve vnímané hlasitosti mezi reklamním spotem a zbývajícími televizními nebo rozhlasovými pořady atd.

Číst dál...

Návrh aktivní reproduktorové soustavy pro multikanálový poslech

Projekt se zabývá optimálním návrhem a praktickou realizací aktivní reproduktorové soustavy vhodné pro multikanálovou reprodukci na profesionálních pracovištích splňující příslušné technické normy.

Číst dál...

Návrh a realizace systému osvětlení poslechové místnosti

Projekt je zaměřen na vývoj a praktickou realizaci hw systému pro automaticky řízené osvětlení poslechové místnosti v laboratoři EK708. Součástí projektu je také volba/rozmístění a praktická realizace vhodných osvětlovacích zdrojů včetně vývoje a realizace  řídící elektroniky tak, aby celý osvětlovací systém splňoval požadavky na světelné parametry kladené příslušnými normami.

Číst dál...

Využití chytré elektroniky v asistenčních systémech pro osoby se smyslovým hendikepem

Současná chytrá multimediální elektronická zařízení (chytré telefony a televizory, tablety, domácí spotřebiče) mají celou řadu senzorů (akcelerometry, gyroskopy, mikrofony, kamery), velký výpočetní výkon mnoha jader procesoru a díky masové produkci velmi nízké pořizovací náklady. S postupně stárnoucí populací narůstá počet samostatně žijících osob, kterým je potřeba poskytovat asistenční služby. Cílem projektu je hledat možná využití chytré spotřební elektroniky pro asistenční systémy osob se smyslovým hendikepem, které by pomáhalo těmto osobám zůstávat déle v domácím prostředí pouze se vzdáleným asistenčním dohledem.

Číst dál...

Vícestavové rozmítané modulace pro robustní přenos dat ze satelitu

Zajímavou alternativu ke klasickým modulacím představují tzv. rozmítané modulace (chirp modulation), kde přenos dat se realizuje pomocí postupné změny kmitočtu nosné během vysílání jednoho modulačního symbolu. Volbou šířky kmitočtového pásma, přes které dochází k rozmítání nosného kmitočtu, se do energetické bilance spoje zavádí procesní zisk, který napomáhá udržet rádiový přenos i za velmi nepříznivých podmínek v rádiovém kanále.

Číst dál...

Podkategorie