Řešené projekty

Inovace výuky v oblasti zpracování a měření kvality přenosu zvukové informace sdělovacími zařízeními s využitím objektivních měřících metod

Pracoviště pro měření technických parametrů digitálních zvukových rozhraníCílem projektu bylo zavedení a rozšíření praktické experimentální laboratorní výuky v oblasti moderních měřících metod vhodných pro objektivní ohodnocení, měření kvality přenosu a zpracování zvukové informace v telekomunikačních a multimediálních zařízeních využívajících sofistikované algoritmy zpracování zvukových signálů.

Číst dál...

Zavedení praktické laboratorní výuky do předmětu Diplomový seminář 1

Vývojový kit s procesorem OMAPCílem tohoto projektu, který byl řešen v roce 2012, bylo vytvořit nová pracoviště pro samostatnou činnost studentů v rámci předmětu Diplomový seminář 1. Byla vytvořena nová pracoviště pro aplikace signálových procesorů a osazování desek plošných spojů.

Číst dál...

Měření parametrů perspektivních systémů pro digitální rozhlasové vysílání

Záznam vývoje podmínek šíření signálu rozhlasového vysílače na KVV roce 2012 byl na OTM řešen projekt Fondu rozvoje vysokých škol s cílem zlepšení možností měření parametrů současných a perskektivních systémů digitálního rozhlasu v laboratorních cvičeních. Nové zařízení je využíváno i při realizaci studentských semestrálních a závěrečných prací.

Číst dál...

Měření parametrů satelitních systémů a jejich nasazení do výuky

Přenosný vektorový anténní analyzátor do 1 GHzV roce 2012 byl na OTM řešen projekt Fondu rozvoje vysokých škol s cílem zlepšení možností měření parametrů současných systémů satelitní komuikace v laboratorních cvičeních.

Číst dál...

Inovace laboratorní výuky v oblasti kolorimetrie, měření optických parametrů zobrazovacích technologií a jejich kalibrace

Monitory s hardwarovou kalibrací výstupního zobrazení barev.Záměrem projektu řešeného v průběhu roku 2013 bylo inovovat výuku dvou předmětů o oblast kolorimetrie, měření optických parametrů zobrazovacích technologií a kalibrace reprodukčních i snímacích obrazových zařízení s následným využitím pro výuku subjektivních testů kvality obrazu a metod zpracování obrazového signálu. Projekt byl podpořen Fondem rozvoje vysokých škol částkou 256 tisíc Kč.

Číst dál...

Inovace laboratorní výuky předmětu Radioelektronické systémy v oblasti měření nové generace digitálního televizního vysílání

Softwarově definované transceivery USRP od firmy National Instruments.Záměrem projektu, který byl řešen v průběhu roku 2012, bylo inovovat laboratorní výuku a měřící úlohy pro oblast digitálního televizního vysílání druhé generace ( DVB - T2 ) v předmětu Radioelektronické systémy. Projekt se podařilo rozšířit i pro pokrytí oblasti univerzálních softwarově definovaných radiostanic pro vytváření vlastních nebo analýzu standardních komunikačních systémů.

Číst dál...