Řešené projekty

Využití superkapacitorů v napájecích systémech pikosatelitů

SuperkapacitorZáměrem interního post-doktorského projektu, řešeného v roce 2012, bylo studovat možnosti využití moderních superkapacitorů s uhlíkovými nanočásticemi v napájecích systémech pikosatelitů. V rámci projektu byla prováděna dlouhodobá měření vlastností superkapacitorů Maxwell během nabíjecích a vybíjecích cyklů provedených na automatizovaném testeru. Byly vyhodnocovány poklesy kapacity, nárůsty vnitřní impedance, změny v energetické účinnosti nabíjecích a vybíjecích cyklů, změny v samovybíjení a rovněž změny parametrů superkapacitorů při jejich přebíjení nad doporučené provozní napětí. Přebíjení bylo testováno až do 120 % doporučené nominální hodnoty svorkového napětí superkapacitoru.

Číst dál...