Řešené projekty

PilsenCUBE - energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitů

Mechanická konstrukce vyvíjeného pikosatelitu PilsenCUBE.Ve světě velmi narůstá obliba malých a lehkých satelitů (tzv. piko nebo nanosatelitů standardu CubeSat), které se používají pro ověření nových technologií před jejich nasazením na velkých a drahých konvenčních satelitech nebo se používají pro výukové projekty budoucích specialistů kosmických technologií. Současná řešení těchto malých satelitů trpí vysokou poruchovostí již během vypouštění nebo v krátké době po něm. Odhaduje se, že to bývá nejčastěji způsobeno selháním napájecích, řídících nebo komunikačních systémů satelitů. Cílem našeho projektu je provést základní výzkum v oblasti řešení pikosatelitů třídy CubeSat jako energeticky úsporné platformy vhodné pro experimentální výzkum a odstranit jejich současné nedostatky.

Číst dál...

Využití superkapacitorů v napájecích systémech pikosatelitů

SuperkapacitorZáměrem interního post-doktorského projektu, řešeného v roce 2012, bylo studovat možnosti využití moderních superkapacitorů s uhlíkovými nanočásticemi v napájecích systémech pikosatelitů. V rámci projektu byla prováděna dlouhodobá měření vlastností superkapacitorů Maxwell během nabíjecích a vybíjecích cyklů provedených na automatizovaném testeru. Byly vyhodnocovány poklesy kapacity, nárůsty vnitřní impedance, změny v energetické účinnosti nabíjecích a vybíjecích cyklů, změny v samovybíjení a rovněž změny parametrů superkapacitorů při jejich přebíjení nad doporučené provozní napětí. Přebíjení bylo testováno až do 120 % doporučené nominální hodnoty svorkového napětí superkapacitoru.

Číst dál...