Odběr energie ze solárních článků pikosatelitu PilsenCube

Mechanické řešení pikosatelitu PilsenCube

Chceme-li efektivně využívat solární energii, nelze solární články připojit přímo na běžné spínané měniče napětí. Solární článek má za daných podmínek ve volt-ampérové charakteristice bod, kde součin napětí a proudu (výkon) je maximální. Poloha tohoto bodu se ovšem pohybuje podle aktuální teploty solárního článku, intenzity jeho osvětlení, ale třeba i míry degradace aktivního materiálu. Pokud solární článek zatížíme příliš nízkou impedancí, poklesne mu výstupní napětí při menším přírůstku proudu a neodebíráme možný maximální výkon. Pokud článek zatížíme příliš vysokou impedancí, vzroste mu mírně výstupní napětí při větším poklesu proudu a opět neodebíráme maximální možný výkon. Inteligentní zatěžování solárního článku je řešeno tzv. mppt měniči.

Zatěžování solárních článků pikosatelitu PilsenCube

Na následujícím obrázku jsou změřené zatěžovací charakteristiky solárních článků TASC pro dvě různé teploty (červený a modrý průběh). Při zvyšování zatěžovacího proudu od nuly klesá napětí článku relativně pomalu, proto odebíraný výkon narůstá. Překročíme-li určitý proud, napětí rychle poklesne stejně jako odebíraný výkon. Pro efektivní získávání dostupné energie je nutné, aby spínaný měnič zatěžoval článek takovou impedancí, kdy bude odebírán maximální výkon. Oblast optimálního zatížení (vrchol v pravém obrázku) může být úzká a pak bude velmi záležet na přesnosti regulace spínaným měničem.

Zatěžovací charakteristika TASC článku

Měniče, které zatěžují solární článek v optimálním bodu, jsou označovány jako MPPT (maximum power point tracker) měniče. Dokonalejší měniče průběžně proměřují zatěžovací charakteristiku a pohybují se v jejím kolenu, méně sofistikované měniče mají předuloženy hodnoty optimálního napětí pro různé teploty.

Výzkum a vývoj technologie spolehlivých pikosatelitů byl v letech 2009 až 2011 podporován Grantovou agenturou České republiky v rámci projektu "Energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitů" pod registračním číslem 102/09/0455. Projekt má vlastní webové stránky: www.pilsencube.zcu.cz

Odběr energie ze solárních článků pikosatelitu PilsenCubeOdběr energie ze solárních článků pikosatelitu PilsenCubeOdběr energie ze solárních článků pikosatelitu PilsenCubeOdběr energie ze solárních článků pikosatelitu PilsenCubeOdběr energie ze solárních článků pikosatelitu PilsenCubeOdběr energie ze solárních článků pikosatelitu PilsenCubeOdběr energie ze solárních článků pikosatelitu PilsenCubeOdběr energie ze solárních článků pikosatelitu PilsenCubeOdběr energie ze solárních článků pikosatelitu PilsenCubeOdběr energie ze solárních článků pikosatelitu PilsenCubeOdběr energie ze solárních článků pikosatelitu PilsenCubeOdběr energie ze solárních článků pikosatelitu PilsenCubeOdběr energie ze solárních článků pikosatelitu PilsenCubeOdběr energie ze solárních článků pikosatelitu PilsenCubeOdběr energie ze solárních článků pikosatelitu PilsenCubeOdběr energie ze solárních článků pikosatelitu PilsenCubeOdběr energie ze solárních článků pikosatelitu PilsenCubeOdběr energie ze solárních článků pikosatelitu PilsenCubeOdběr energie ze solárních článků pikosatelitu PilsenCubeOdběr energie ze solárních článků pikosatelitu PilsenCubeOdběr energie ze solárních článků pikosatelitu PilsenCubeOdběr energie ze solárních článků pikosatelitu PilsenCubeOdběr energie ze solárních článků pikosatelitu PilsenCubeOdběr energie ze solárních článků pikosatelitu PilsenCubeOdběr energie ze solárních článků pikosatelitu PilsenCubeOdběr energie ze solárních článků pikosatelitu PilsenCubeOdběr energie ze solárních článků pikosatelitu PilsenCubeOdběr energie ze solárních článků pikosatelitu PilsenCubeOdběr energie ze solárních článků pikosatelitu PilsenCubeOdběr energie ze solárních článků pikosatelitu PilsenCubeOdběr energie ze solárních článků pikosatelitu PilsenCubeOdběr energie ze solárních článků pikosatelitu PilsenCube