Návrh a realizace systému osvětlení poslechové místnosti

Projekt je zaměřen na vývoj a praktickou realizaci hw systému pro automaticky řízené osvětlení poslechové místnosti v laboratoři EK708. Součástí projektu je také volba/rozmístění a praktická realizace vhodných osvětlovacích zdrojů včetně vývoje a realizace  řídící elektroniky tak, aby celý osvětlovací systém splňoval požadavky na světelné parametry kladené příslušnými normami.

Jako světelné zdroje jsou doporučeny LED systémy s možností regulace světelného toku, řídící jednotka by měla být založena na technologii Arduino s možností řízení pomocí vhodných typů senzorů a technologii Ethernet.