Využití chytré elektroniky v asistenčních systémech pro osoby se smyslovým hendikepem

Současná chytrá multimediální elektronická zařízení (chytré telefony a televizory, tablety, domácí spotřebiče) mají celou řadu senzorů (akcelerometry, gyroskopy, mikrofony, kamery), velký výpočetní výkon mnoha jader procesoru a díky masové produkci velmi nízké pořizovací náklady. S postupně stárnoucí populací narůstá počet samostatně žijících osob, kterým je potřeba poskytovat asistenční služby. Cílem projektu je hledat možná využití chytré spotřební elektroniky pro asistenční systémy osob se smyslovým hendikepem, které by pomáhalo těmto osobám zůstávat déle v domácím prostředí pouze se vzdáleným asistenčním dohledem.

Péče o stárnoucí populaci a o narůstající počet osob přežívajících díky kvalitní lékařské pomoci těžké nemoci a úrazy, ovšem s trvalým smyslovým postižením, klade vysoké nároky a sociální a zdravotní infrastrukturu státu. Současným trendem je umožnit těmto lidem po co nejdelší dobu pobyt v domácím prostředí a umožnit jim co nejvíce samostatný život a v případě nutné potřeby zajistit asistenci vzdáleně dohlížející osoby. Současná masově produkovaná moderní elektronika může v této snaze najít široké uplatnění. Např. hlasové ovládání mobilního telefonu může aktivovat nouzové zavolání, pokud osoba v domácnosti po pádu vyžaduje pomoc. Spotřebiče s pohybovými detektory (automatická světla, vodovodní baterie, světlo v lednici) mohou monitorovat pohyb člověka v domácnosti a při neobvykle dlouhé nečinnosti opět aktivovat asistenční pomoc. Kamery mobilního telefonu jsou schopně mapovat prostor a rozpoznávat objekty v obrazu a poskytovat hlasovou navigaci nevidoucí osobě.

Cílem projektu a potažmo i možné diplomové práce je zmapovat možnosti různých chytrých zařízení pro využití v asistenčních systémech pro osoby s různým smyslovým postižením a případně některé možnosti asistenčního systému prakticky realizovat. Výhodou pro řešení tématu by byla schopnost programování aplikací pro mobilní zařízení s operačním systémem.