Rozvoj pracoviště fotometrického měření

ZADÁNO - Michal Kříž

V současné době je měření optických parametrů zobrazovacích zařízení (monitorů, televizorů) kolorimetrickými sondami stále častěji nahrazováno rychlejším fotometrickým měřením, a to zejména pro průmyslové aplikace. Při fotometrickém měření je pořízena fotografie měřeného zobrazovače reprodukujícího testovací obrazec a následně optické parametry jsou počítány analýzou fotografie při znalosti nastavení expozice snímku. Práce se bude zabývat rozšířením stávajícího plně automatizovaného fotometrického systému s fotoaparátem Nikon D7100. 

Cílem SGS projektu (a případné navazující diplomové práce) je rozšířit možnosti stávajícího fotometrického měření o měření dalších optických parametrů zobrazovacích panelů. Systém bude také rozšířen o 3D polohovatelný nosič senzorů, který by měl umožnit i detailní makroskopické snímky vybraných částí zobrazovacího panelu s následnou analýzou pixelové struktury obrazu (vadné pixely, fill faktor).

Zájemce o téma by neměl mít problém s porozuměním anglicky psaným textům, vzhledem k převaze zahraniční literatury a měl by mít základy jakéhokoliv programovacího jazyku (indexování polí, cykly, podmínky,...).