Softwarová aplikace pro operátora satelitu VZLUSAT-1

Rádiová komunikace se satelitem je vzhledem k omezenému času spojení řízena softwarem zadávajícím satelitu povely předem připravené jeho operátorem. Mohou však nastat situace, kdy na základě aktuálně zjištěných dat (např. poruchy subsystémů, nedostatek elektrické energie) musí operátor ručně zasáhnout do probíhající komunikace a změnit povely zaslané satelitu. Za tímto účelem musí operátor satelitu mít softwarovou aplikaci, která přehledně zobrazuje stav rádiové komunikace, aktuálně zjištěná telemetrická data a umožňuje operativně změnit průběh následné rádiové komunikace a povelování satelitu.

Oddělení Telekomunikační a multimediální techniky FEL ZČU od roku 2013 aktivně spolupracuje s Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem na přípravě českého satelitu VZLUSAT-1 pro skupinovou misi QB50, zejména v oblasti rádiové komunikace se satelitem a jeho povelování. Za tímto účelem vznikla již rozsáhlá softwarová aplikace automaticky zadávající satelitu pokyny a reagující na aktuálně přijímaná data ze satelitu a ukládající data do databáze.

Pro potřeby operátorů satelitu a členů vědeckého týmu vzniká grafická nadstavba nad aplikací řídící rádiovou komunikaci a povelování satelitu. Účelem grafické nadstavby je umožnit přehlednou vizualizaci stavu rádiové komunikace a stažených dat, umožnit zadávat jednotlivým členům týmu povely později předávané satelitu automatickým softwarem řídícím komunikaci a operátorům satelitu interaktivně zasahovat do průběhu rádiové komunikace. Grafická nadstavba je psána jazykem PHP v prostředí PHPDesktop.

Současná verze pro stolní PC umožňuje přehledné zobrazení aktuální polohy satelitu, historie přeletů a předpovězené přelety satelitu na několik dní dopředu, zobrazit aktuální prováděné úkony rádiové komunikace a jejich stav, zadávat a editovat požadavky na stahování dat, zobrazit přehled paměti satelitu a její stav. Veškeré operace s daty jsou prováděny nad databází, kam přistupuje software řídící rádiovou komunikaci.

V rámci SGS projektu a případné navazující diplomové práce je třeba realizovat a optimalizovat webové rozhraní operátora satelitu pro přenosná mobilní zařízení s malou plochou obrazovky (tablet, mobilní telefon), případně dodělat další potřebné funkce rozhraní. Práce je tak vhodná pro studenta, který má alespoň základní znalosti jazyků HTML, PHP, MySQL, Google Charts, je schopen přebírat a upravovat JAVA skripty a samostatně dohledávat řešení softwarových problémů. Na oplátku, prací na tématu se student dostane ke znalostem ze zcela unikátní a prestižní oblasti stavby satelitní techniky a bude rozumět základním principům řízení a povelování vědeckých satelitů.