Aplikace softwarově definovaného rádia

Skupina témat, které se zabývají vytvářením nových aplikací nebo průzkum možností stávajících hotových bloků a signálových řetězců v prostředí SW balíku GNU Radio. Nyní od srpna 2015 je k dispozici nová verze GNU Radia s ještě lépe propracovanou knihovnou bloků pro zpracování rádiového signálu než měla verze předchozí. K dispozici je i celá řada nových tutoriálů a demo aplikací. Pro vstup a výstup signálu budou použity pokročilé jednotky USRP americké firmy Ettus.

Na výběr je z těchto základních variant, konkrétní výběr tématu a upřesnění dle aktuálního zájmu a zaměření studenta:

  • SDR a grafické prostředí GNU Radio pro laboratorní výuku. (Tvorba nových aplikací či úloh v grafickém prostředí pro demonstraci základních principů využívaných v radiotechnice.)
  • FM rozhlas, rozšiřující funkce, měření parametrů. (Úprava stávajících aplikací v grafickém prostřdí GNU Radio, různé varianty zpracování signálu lišící se parametry, případně měření parametrů přijímaného signálu.)
  • SDR pro zpracování a generování signálu systému T-DAB. (Průzkum možností hotových SW balíků, oživení, testování vlastností, měření parametrů přijímacího řetězce, příjem a vyhodnocení parametrů provozovaných stanic.)
  • Využití SDR pro mobilní komunikaci GSM. (Průzkum možností hotových SW balíků, oživení, testování vlastností.)
  • Využití SDR pro zpracování signálů v systému GPS. (Průzkum možností hotových SW balíků, oživení, testování vlastností.)
  • Využití SDR pro speciální účely. (Využití SDR na ukázku funkce některého jiného radiokomunikačního systému zajímavého principem, např. letecká komunikace, družicová telemetrie, bezdrátové senzory, RFID, apod.)

Ukázka diagramu aplikace pro ovládání bezdrátově spínaných zásuvek v grafickém prostředí GNU Radio Companion.

Logo stanice na přijímači, jejíž signál je generován na FEL pomocí SDRaplikace