Návrh aktivní reproduktorové soustavy pro multikanálový poslech

Projekt se zabývá optimálním návrhem a praktickou realizací aktivní reproduktorové soustavy vhodné pro multikanálovou reprodukci na profesionálních pracovištích splňující příslušné technické normy.

Cílem projektu je návrh a praktická realizace aktivní reproduktorové soustavy vhodné pro multikanálovou reprodukci. Navržená soustava musí splňovat požadavky ITU-R BS.1116-1, EBU Tech. 3276, EBU Tech 3276-E, AESTD1001.1.01-10. Je třeba vybrat vhodné elektroakustické měniče, navrhnout ozvučnici, zrealizovat ji a provést základní měření. Na základě získaných výsledků bude proveden návrh aktivní elektronické části reprosoustavy a bude provedena druhá fáze měření a na základě získaných výsledků bude rozhodnuto o dalším postupu. Téma může být později upraveno do podoby diplomové práce.