Systém pro analýzu technických parametrů zvukového signálu

Projekt je zaměřen na vývoj hw/sw systému vhodného pro záznam/analýzu a statistické vyhodnocení technických parametrů zvukových programů (zvuková modulace rozhlasových a televizních vysílačů, zvukové snímky různých žánrů...). Výsledky získané z provedených analýz jsou využitelné při optimalizaci návrhu obvodových částí zvukové techniky, např. optimálním výkonovém dimenzování jednotlivých sekcí reproduktorových soustav, monitorování rozdílů ve vnímané hlasitosti mezi reklamním spotem a zbývajícími televizními nebo rozhlasovými pořady atd.

Cílem projektu je návrh a praktická realizace hw/sw systému, který by umožňoval záznam/ukládání/zpracování zvoleného zvukového programu s možností následné offline analýzy parametrů tohoto zvukového programu -  metodika měření umožňující provádět automatizované měření technických parametrů zvukového signálu včetně statistického zpracování a archivace naměřených dat/parametrů získaných z provedených analýz. Metodika by měla být realizována v programovém prostředí Matlab. Výstupy analýz pak bude možné využít např. k posouzení vnímané zvukové/technické kvality rozhlasového vysílání apod...Téma může být později upraveno do podoby diplomové práce.