Návrh a realizace metodiky měření šumových parametrů operačních zesilovačů

Při návrhu elektronických obvodů (např. zesilovače, filtry...), které zpracovávající signály o velmi malých signálových úrovních/napětích, je jedním z požadavků kladených na tyto obvody minimalizace jejich vlastních šumů. Projekt je zaměřen na realizaci měřící metody včetně návrhu příslušného měřícího přípravku pro praktického měření a vyhodnocování naměřených šumových parametrů operačních zesilovačů.

Při praktickém návrhu nízkošumových aplikací osazených operačními zesilovači je nutné při jejich návrhu používat součástky, které v dané obvodové topologii vykazují co nejnižší hodnoty generovaných šumových napětí. V případě obvodových topologií osazených operačními zesilovači je nutné tyto prvky pečlivě vybírat s ohledem na jejich šumové parametry, které se mohou odlišovat např. v závislosti na určité výrobní sérii operačního zesilovače, jeho typu, výrobci atd. Cílem projektu je praktická realizace metodiky měření šumových parametrů OZ včetně vytvoření měřícího pracoviště, na kterém by bylo možné tyto parametry měřit a na základě těchto výsledků by bylo možné rozhodnout, zdali je testovaný operační zesilovač vhodný pro konkrétní aplikaci z hlediska jeho šumových parametrů. Téma může být později upraveno do podoby diplomové práce.