Kontinuální prezentace naměřených dat a signálů

Vizualizace a prezentace naměřených dat v reálném čase pomocí webového rozhraní. Téma pro studenta, který rád experimentuje s novými technologiemi na webu, případně s netradičním využitím technologií klasických.

Obsah zadání bakalářské práce Kontinuální prezentace naměřených dat a signálů

  1. Prozkoumejte a vyzkoušejte způsoby pořízení záznamů dat z virtuálních sériových rozhraní, zvukových a obrazových rozhraní.
  2. Prozkoumejte a vyzkoušejte vhodný způsob ukládání dat - databáze, souborový systém, ...
  3. Vyzkoušejte způsob propojení zdrojů dat s http serverem.
  4. Připravte funkční sestavu prezentace reálných měřených dat.