Aplikace genetického algoritmu na návrh mikropáskových antén

Předmětem diplomové práce je uplatnění optimalizace mikropáskových antén prostřednictvím genetického algoritmu.

Zadání práce

  1. Seznamte se s podstatnými pojmy z teorie antén, zejména s oblastí mikropáskových flíčkových zářičů.
  2. Uvažte možnosti nastavení vyzařovacích vlastností mikropáskových antén a uplatnění genetického algoritmu.
  3. Připravte návrhový nástroj, prostřednictvím kterého lze získat výrobní podklady pro realizaci antény požadovaných vlastností.
  4. Proveďte ověření správnosti návrhů prostřednictvím vlnového simulátoru pole, případně experimentu.