Počítačová podpora výuky antén

V rámci vyhotovení diplomové práce připravte softwarové prostředky, které po zařazení do výuky předmětu Antény ozřejmí podstatné principy funkce anténních systémů.

Zadání práce

  1. Seznamte se samostatně s podstatnými pojmy, na kterých je vybudována teorie antén.
  2. Navrhněte, které ze vztahů popisující závislost vlastností antén na konkrétních parametrech by byly vhodné pro vizualizaci.
  3. Zvolte vhodně vývojové prostředí, ve kterém bude možné naprogramovat uvažované grafické aplikace.
  4. Pro vybrané vztahy naprogramujte aplikace, které budou moci díky své názornosti tvořit součást výuky anténní teorie.