Programové moduly pro systém digitální televize DVB - TELETEXT a EPG

Tato diplomová práce navazuje na předchozí diplomový projekt, ve kterém byl vytvořen program pro analýzu transportního toku  s názvem dvbMonitor. V rámci práce budou vytvořeny moduly TELETEXT a EPG, které rozšíří stávající program. Program je napsán v jazyce C++ pod knihovnou Qt4 a je určen pro operační systém Linux. Stránky projektu dvbMonitor.

Zadání práce Programové moduly pro systém digitální televize DVB - TELETEXT a EPG 

  1. Proveďte teoretický rozbor DVB přijímače - zaměřte se  především na systém korekce chyb a dále na zpracování transportního toku.
  2. Seznamte se s konfigurací DVB přijímače pod operačním systémem Linux.
  3. Prostudujte možnosti dekódování teletextu a dat elektronického průvodce (EPG). Popište způsoby přenosu těchto dat v rámci transportního toku a vysvětlete  proces dekódování včetně dalšího zpracování těchto dat. Diskutujte možnosti přenosu doplňkových informací i v ostatních systémech digitální televize (např. ATSC,ISDB,DMB,..).
  4. Uveďte možné nové směry v přenosu multimediálního obsahu v rámci digitální televize.
  5. Vytvořte v jazyce C++ s využitím knihovny Qt4 moduly TELETEXT a EPG. Umožněte export a uložení dat z těchto modulů. Vytvořené programové moduly řádně popište a okomentujte.