Měření nízkofrekvenčních zesilovačů

Podstatou projektu je praktická realizace kompletních měřících postupů normalizovaných pro oblast testování a měření technických parametrů výkonových nízkofrekvenčních zesilovačů, jejich implementace s využitím vhodné měřící techniky s cílem celou měřící proceduru maximálně zautomatizovat včetně možnosti tisku výsledků měření/generování měřících protokolů.

Zadání práce Měření nízkofrekvenčních zesilovačů

  1. Seznamte se s problematikou měření výkonových nízkofrekvenčních zesilovačů, která je popsána v doporučeních ČSN EN 60268-3, ČSN EN 61305-3.
  2. Navrhněte metodiku měření nízkofrekvenčních zesilovačů dle uvedených doporučení s podporou analyzátoru AP SYS2722 a s podporou další dostupné měřící techniky. Měřící metodiku implementujte do  analyzátoru s cílem celý proces měření maximálně automatizovat, ke zpracování dat využijte prostředí Matlab nebo LabView nebo AP2700 Control Software.
  3. Navrženou metodiku měření a způsob obsluhy řídící aplikace zdokumentujte a proveďte demonstrační měření na vzorcích nízkofrekvenčních zesilovačů.