Měření šumových parametrů operačních zesilovačů

Podstatou projektu je realizace měřící metody pro ohodnocení šumových vlastností operačních zesilovačů s podporou moderních měřících přístrojů a s možností automatizovaného výpočtu šumových parametrů z provedených měření tak, aby zrealizovaný přípravek a následný výpočet šumových poměrů umožňoval optimální výběr jednotlivých kusů testovaných OZ s cílem vybrat ty kusy, které jsou optimální z hlediska šumových poměrů, tj. maximálního dynamického rozsahu.

Zadání práce Měření šumových parametrů operačních zesilovačů

  1. Seznamte se s problematikou šumů v analogových elektronických obvodech a základy šumové analýzy se zaměřením na charakteristiku operačních zesilovačů z hlediska šumových poměrů, poznatky shrňte.
  2. Navrhněte vhodný hw přípravek, který bude umožňovat měření šumových parametrů operačních zesilovačů s možností připojení k analyzátoru AP SYS2722. Vlastní výpočet šumových parametrů testovaného objektu implementujte přímo v analyzátoru AP SYS2722 nebo v Matlabu. Navrhněte a popište metodiku měření šumových parametrů OZ s uvedeným přípravkem.