Vylepšení pohonu směrování anténního systému

Anténní systém kterého se práce týká můžete vidět na nejvyšším místě naší budovy. Tato sestava dvou křížových Yagi antén a parabolické antény slouží k příjmu a další komunikaci s experimentálními a radioamatérskými družicemi, jejichž signály nesou zajímavé informace a navíc, tento druh radiového spoje patří k nejzajímavějším z hlediska poznání fyzikálních jevů spojených s šířením radiového signálu či se satelitní technikou.

Při provozu systému nastává však řada potíží a jednou z nich je chyba zaměření anténního systému. Paprsky antén jsou poměrně úzké a musí být zaměřeny přesně na družice, které se právě pohybují ve viditelné části oblohy. Polohy družic lze počítačově predikovat ovšem mechanické nepřesnosti na anténním systému mnohdy dobré spojení pokazí.

Obsah zadání diplomové práce Vylepšení pohonu směrování anténního systému

  1. Seznamte se s principem a vlastnostmi anténního systému pro satelitní komunikaci, mechanické konstrukce a pohonů.
  2. Seznamte se s programovým vybavením pro polohování anténního systému v O. S. Linux a Windows prozkoumejte jeho použitelnost pro ovládací jednotku RF HAMDESIGN.
  3. Sestavte potřebná konfigurační data a ovládací skripty pro jednotku HAMDESIGN pod zmiňovanými O. S.
  4. Ověřte vlastnosti výsledného systému s ohledem na stabilitu parametrů a spolehlivost.
  5. Ověřte funkci výsledného systému v praktickém provozu telekomunikačních satelitů.