Precizní snímač polohy anténního systému

ZADÁNO

Anténní systém, kterého se práce týká, můžete vidět na nejvyšším místě naší budovy. Tato sestava dvou křížových Yagi antén a parabolické antény slouží k příjmu a další komunikaci s experimentálními a radioamatérskými družicemi, jejichž signály nesou zajímavé informace a navíc, tento druh radiového spoje patří k nejzajímavějším z hlediska poznání fyzikálních jevů spojených s šířením radiového signálu či se satelitní technikou.

Při provozu systému nastává však řada potíží a jednou z nich je chyba zaměření anténního systému. Paprsky antén jsou poměrně úzké a musí být zaměřeny přesně na družice, které se právě pohybují ve viditelné části oblohy. Polohy družic lze počítačově predikovat, ovšem mechanické nepřesnosti na anténním systému mnohdy dobré spojení pokazí.

Obsah zadání diplomové práce Precizní snímač polohy anténního systému

  1. Seznamte se s principem a vlastnostmi anténního systému, mechanické konstrukce a pohonů.
  2. Sestavte soubor metod, umožňujících konstrukci přesného čidla pro snímání úhlů elevace a azimutu. Vyberte vhodné řešení na základě kombinace dostupných senzorů (akcelerometry, inklinoměry, magnetické snímače, rotační enkodéry, ...)
  3. Navrhněte a realizujte vybranou metodu snímání polohy. Dooplňte funkce pro kontrolu integrity zařízení na základě měření teploty, vlhkosti, amplitudy vibrací, ...
  4. Ověřte vlastnosti nového snímače v praktickém provozu anténního systému.