Návrh a konstrukce transvertoru pro radioamatérské pásmo 144MHz

ZADÁNO

Práce na vlastním zadání studenta. Jejím výstupem je konstrukce přístroje pro reálné použití v radioamatérském provozu. Podobná zařízení sice jsou komerčně dostupná, ovšem jejich parametry lze zlepšovat.

Obsah zadání diplomové práce Návrh a konstrukce transvertoru pro radioamatérské pásmo 144MHz

  1. Proveďte návrh struktury přístroje, obvodového řešení a DPS. Při výběru komponent zohledněte jejich dostupnost a dosažitelné parametry
  2. Sestavte přístroj, proveďte oživení a nastavení všech obvodů.
  3. Ověřte funkci přístroje na reálném provozu a změřením dosažených výsledných parametrů. Srovnejte s jinými konstrukcemi, případně s komerčně dodávanými řešeními.