Aplikace softwarového rádia pro výuku a experimenty

Téma této diplomové práce navazuje na řešení projektu FR VŠ 160/2012/F1/a kde byly zakoupeny a poprvé využity jednotky softwarově definovaného rádia USRP N200 firmy Ettus Research. Tyto jednotky jsou koncipovány jako univerzální přijímač - vysílač sestávající ze základního hardware (základní jednotka a moduly VF části) připojeného k PC prostřednictvím vysokorychlostního rozhraní ETHERNET.

Veškeré signálové zpracování potřebné pro cílovou aplikaci se programuje na PC nejčastěji v grafickém rozhraní systému GNU radio (ovládání obdobné jako například Simulink nebo Labview). Celý systém je poté schopen zpracování signálů v reálném čase, nejen pro jednoduchá modulační schémata jako napríklad úzkopásmová FM, AM nebo SSB modulace, ale i pro systémy složitější jako je kompletní FM rozhlas, T-DAB rozhlas, DVB-T nebo GSM.

Obsah zadání diplomové práce Aplikace softwarového rádia pro výuku a experimenty

  1. Seznamte se s principem funkce jednotky softwarově definovaného rádia ETTUS USRP N200.
  2. Realizujte několik ukázkových zapojení přijímacího nebo vysílacího řetězce v grafickém prostředí GNU RADIO.
  3. Vyzkoušejte některý z hotových modulačních řetězců pro rozhlasové vysílání FM/DRM/T-DAB.
  4. Otestujte vlastnosti realizovaných přenosových řetězců pomocí měřící techniky a běžně dostupných přijímačů.