Konstrukce pikosatelitů CubeSat z hlediska radiačního stínění elektronických systémů

ZADÁNO

Rámcovým tématem diplomové práce / diplomových prací je konstrukční řešení pikosatelitu CubeSat z hlediska radiačního stínění elektronických systémů pikosatelitu. Cílem je nalézt takové řešení, které umožní při zachování nízké hmotnosti konstrukce účinně stínit vybrané sekce pikosatelitu namísto stínění pikosatelitu jako celku. Ačkoliv je téma zadané, je možné na něm spolupracovat v dalších letech nebo v rámci studentských projektů.

O tématu diplomové práce - Konstrukce pikosatelitů CubeSat z hlediska radiačního stínění elektronických systémů

Pro konstrukci pikosatelitů CubeSat se používají předepsané hliníkové slitiny (např. Al-7075), které zajišťují dobré mechanické vlastnosti a shodnou teplotní roztažnost s vypouštěcím kontejnerem. Zároveň vlastní hliníková konstrukce slouží jako základní stínění proti radiačním účinkům kosmického prostředí. Stínící účinky se odvíjí od tloušťky stěn a tedy i hmotnosti materiálu, což limituje možnosti stínění na malých a lehkých pikosatelitech. Jednotlivé elektronické součástky a jejich kategorie mohou vykazovat rozdílnou radiační odolnost, kritické jsou zejména paměti, procesory a napěťové reference. Z tohoto důvodu je cílem práce navrhnout takovou koncepci, která poskytne pro pikosatelit jako celek omezené radiační stínění (pro relativně odolné součástky) a nabídne zesílené sekce pro vyšší radiační stínění citlivých součástek. Téma je vhodné pro studenty s konstrukční tvořivostí a představivostí (3D CAD výkresy).