Srovnání superkapacitorů a akumulátorů pro napájení subsystémů pikosatelitů

ZADÁNO

Rámcovým tématem diplomové práce / diplomových prací je srovnání možností dlouhodobého napájení subsystémů pikosatelitů z akumulátorů a ze superkapacitorů na základě dlouhodobých měření stárnutí jejich vlastností při simulovaných podmínkách nabíjení a vybíjení na nízké orbitální dráze Země. Ačkoliv je téma zadané, je možné na něm spolupracovat v dalších letech nebo v rámci studentských projektů.

O tématu diplomové práce - Srovnání superkapacitorů a akumulátorů pro napájení subsystémů pikosatelitů

Akumulátory v porovnání se superkapacitory jsou schopny při stejné hmotnosti uskladnit více elektrické energie, ovšem velmi rychle stárnou (snižuje se kapacita, zvyšuje se vnitřní impedance) s počtem nabití a vybití. Na nízké orbitální dráze Země je cca 5000 cyklů nabití a vybití za rok činnosti. Aby toto akumulátory vydržely, vybíjí se pouze o zlomek jejich nominální kapacity, čímž ovšem klesá jejich výhodnost ve srovnání se superkapacitory. Superkapacitor může vykazovat až 1000 násobně delší životnost než akumulátor a je možné u něj využít nedestruktivních poškození při překročení provozních podmínek. Ve výsledku je možné superkapacitor přebíjet zvýšeným svorkovým napětím za snížení jeho celkové životnosti. Cílem práce je studovat tyto záležitosti prováděním testů a navrhnout optimální řešení využití akumulátorů a superkapacitorů v napájecích systémech pikosatelitů.