Vývoj technologií pro pikosatelity CubeSat

Rámcovým tématem diplomové práce / diplomových prací je postupný vývoj a praktická realizace technologií vhodných pro pikosatelity, zejména ve světě rychle se rozvíjející třídu CubeSat. Jednotlivé technologie musí být lehké, s malým požadavkem na prostor, s nízkým příkonem, musí snášet silné vibrace při startu rakety, možné namáhání tepelnou roztažností při častém střídání teplot a musí vydržet radiační podmínky kosmického prostředí.

Prostor pro vývoj je zejména v oblasti napájecích systémů, mechanických systémů (rozvíjecí mechanismy, tepelné můstky, radiační stínění), komunikačních systémů, systémů pro zjištění a řízení prostorové orientace, atd. Dílčí témata jsou pro diplomovou práci na akademický rok 2013/2014 volná, je možné se také do vývoje zapojit v rámci studentské grantové soutěže, a to nejlépe během prvního ročníku navazujícího studia s pozdějším upřesněním tématu diplomové práce na další akademický rok.

O tématu diplomové práce - Vývoj technologií pro pikosatelity CubeSat

Při vývoji našeho pikosatelitu PilsenCUBE jsme identifikovali několik oblastí, kde stávající technologie v pikosatelitech jsou nedostačující a otvírá se zde prostor pro teoretické studie i praktické realizace jednotlivých subsystémů. Je zde možnost vyvíjet aktivity v oblasti mechanické konstrukce tělesa pikosatelitu s ohledem na nízkou hmotnost a nutnost radiačního stínění subsystémů (např. nahradit tenké stínění celého pikosatelitu masivním stíněním menších sekcí), studovat dlouhodobé chování akumulátorů při absolvování nabíjecích a vybíjecích cyklů s možností jejich náhrady superkapacitory s uhlíkovými nanočásticemi, studovat možnosti automatického natáčení antény pikosatelitu do směru vysílání od pozemní stanice, studovat možnosti určení prostorové orientace sledováním polohy Slunce a Země optickými senzory, studie možností vytvoření komunikační sítě z pikosatelitů pro přenos dat pozemních senzorů, studovat možnosti realizace rozvíjecích solárních stěn a uvolňovacích mechanizmů, atd.

Určitou představu o celosvětovém zájmu o pikosatelity CubeSat si můžete udělat při navštívení stránek několika firem, které nabízejí hotové produkty, či stránek organizací, které zajišťují výměnu informací a zkušeností. Téma je rovněž podporováno Evropskou kosmickou agenturou v možnosti přihlásit se do výběrového řízení na sponzorované vypuštění studentského pikosatelitu.

Vztahující se webové stránky:

  • www.pilsencube.zcu.cz
  • www.cubesat.org
  • www.isispace.nl
  • https://www.cubesatsymposium.eu
  • http://www.esa.int/Education/Call_for_Proposals_Fly_Your_Satellite
  • www.cubesatkit.com
  • www.gomspace.com