Efektivní komunikační systém pro satelitní spoje

Rámcovým tématem diplomové práce / diplomových prací je postupná praktická realizace komunikačního systému využitelného pro technologie pikosatelitů. Komunikační systém musí být nenáročný na realizaci vysílací strany (na pikosatelitu), měl by splňovat možnost adaptace na měnící se podmínky v rádiovém kanálu během přeletu pikosatelitu nad řídícím střediskem a měl by umožňovat využívání celosvětové sítě radioamatérských stanic pro možnost udržení rádiového kontaktu s pikosatelitem po co nejdelší dobu.

Téma je pro diplomovou práci na akademický rok 2013/2014 rezervováno, je ale možné se zapojit do vývoje v rámci studentské grantové soutěže, a to nejlépe během prvního ročníku navazujícího studia s pozdějším upřesněním tématu diplomové práce na další akademický rok.

O tématu diplomové práce - Efektivní komunikační systém pro satelitní spoje

V rámci tématu je možné se věnovat experimentálnímu ověření systému adaptace rádiového přenosu na aktuální podmínky v rádiovém kanálu s využitím hybridních modulací M-FSK/DQPSK nebo DM-FSK/DQPSK. Účelem takového systému je dosáhnout s určitým výkonem na vysílací straně (v pikosatelitu) maximální možnou přenosovou rychlost s povolenou bitovou chybovostí na přijímací straně (pozemní středisko). Navržené hybridní modulace vylepšují energetickou i spektrální účinnost přenosu a dovolují se adaptovat na velmi nepříznivé podmínky přenosu dat, s možností aplikace pro technologie pikosatelitů, kde jsou další omezující faktory (nelinearita zesilovačů, malý výpočetní výkon procesorů,...). Cílem projektu/diplomové práce by bylo realizovat takové modulace a adaptaci s využitím softwarově definované radiostanice USRP-2920 od National Instruments, jejíž funkce budou navrženy v prostředí LabView. Detaily o adaptaci a hybridních modulacích je možné najít v dizertační práci Efektivní komunikační systém pikosatelitů nebo v jednom z článků o pikosatelitu PilsenCUBE (zašlu na žádost).