Měření záznamové úrovně gramofonového záznamu

Podstatou projektu je návrh a realizace měřící metody/měřícího pracoviště pro co nejpřesnější absolutní měření záznamové úrovně na gramofonových deskách. Spolupráce s firmou GZ Media. Možnost získání stipendia při řešení DP.

Zadání práce Měření záznamové úrovně gramofonového záznamu

  1. Popište problematiku nastavování/ověřování záznamové úrovně gramofonových záznamů, shrňte možnosti měření této úrovně.
  2. Navrhněte a zrealizujte měřící řetěz vhodný pro přesné měření záznamové úrovně gramofonového záznamu v celém akustickém pásmu s cílem maximální eliminace chyby měření navrženého měřícího řetězu/měřícího postupu.