Návrh a realizace metody pro měření technických parametrů gramofonových přenosek

Podstatou projektu je návrh a realizace měřící metody/měřícího pracoviště pro ověřování technických parametrů gramofonových přenosek (amplitudové/fázové frekvenční charakteristiky, nelineární zkreslení, citlivost...) a příprava měřících signálu pro výrobu optimálně navržené měřící gramofonové desky. Spolupráce s firmou GZ Media. Možnost získání stipendia při řešení DP.

Zadání práce Návrh a realizace metody pro měření technických parametrů gramofonových přenosek

  1. Definujte technické parametry gramofonových přenosek, které je možné měřit na jejich elektrickém výstupu na výstupní kontrole ve výrobě, zaměřte se především na jejich frekvenční závislosti.
  2. Navrhněte měřící metodu vhodnou pro měření uvedených parametrů s využitím referenční měřící gramofonové desky. Pro uvedený účel využijte dostupné měřící gramofonové desky nebo připravte podklady pro její výrobu (vygenerujte vhodné měřící signály).
  3. Zrealizujte měření na vybraných typech gramofonových přenosek.