Zavedení praktické laboratorní výuky do předmětu Diplomový seminář 1

Vývojový kit s procesorem OMAPCílem tohoto projektu, který byl řešen v roce 2012, bylo vytvořit nová pracoviště pro samostatnou činnost studentů v rámci předmětu Diplomový seminář 1. Byla vytvořena nová pracoviště pro aplikace signálových procesorů a osazování desek plošných spojů.

Inovace předmětu Diplomový seminář TM 1

Diplomový seminář 1 patří do skupiny předmětů pro budoucí diplomanty oboru Telekomunikační a multimediální systémy, kde si studenti posledního ročníku navazující magisterského studia vypracují projekt, který bude souviset se zadáním jejich diplomové práce. Předmět Diplomový seminář 1 bude zcela prakticky orientovaný. Na nových pracovištích budou moci studenti provádět návrhy plošných spojů a jejich osazení. Dále budou vytvořena pracoviště pro aplikace signálových procesorů. Předmět napomůže studentům k hladkému zvládnutí jejich diplomové práce. Studenti si budou moci ověřit své teoretické znalosti a předpoklady, které získaly v průběhu studia.