Měření parametrů satelitních systémů a jejich nasazení do výuky

Přenosný vektorový anténní analyzátor do 1 GHzV roce 2012 byl na OTM řešen projekt Fondu rozvoje vysokých škol s cílem zlepšení možností měření parametrů současných systémů satelitní komuikace v laboratorních cvičeních.

Stručný obsah projektu

Úkolem projektu bylo rozšířit výuku v předmětech "Radioelektronické systémy" a "Navigační a komunikační systémy" o skupinu měření vlastností družicových komunikačních systémů pro profesionální použití. Do této skupiny řadíme přenos meteorologických dat, telemetrické a komunikační služby a demonstrační nebo testovací služby profesionálních satelitů. Nové pracoviště poslouží jako zdroj laboratorních úloh a přijatých dat pro účely výuky. Bude také zdrojem zajímavých témat pro semestrální, bakalářské a diplomové práce. Jeho vybudování a používání výrazně obohatí výuku nejméně ve dvou předmětech, zabývajících se sdělovací technikou. Náplň práce na novém pracovišti tvoří vhodnou doplňující alternativu k výuce problematiky běžných satelitních systémů pro televizní účely a pro družicovou navigační službu, která na našem oddělení také probíhá. Meteorologická data získaná při provozu pracoviště jsou také použita pro výuku technické ekologie a využívání obnovitelných zdrojů energií, probíhající na sousední spolupracující katedře Elektroenergetiky a ekologie (KEE). Zde vhodně doplní probíhající místní měření meteorologických dat a podpoří provoz zdejší výukové laboratoře obnovitelných zdrojů energie.

Softwarově definované rádio ETTUS USRP E100 s OS Linux

Přenosný anténní analyzátor pro 2,4 GHz a 5 GHz