Měření parametrů perspektivních systémů pro digitální rozhlasové vysílání

Záznam vývoje podmínek šíření signálu rozhlasového vysílače na KVV roce 2012 byl na OTM řešen projekt Fondu rozvoje vysokých škol s cílem zlepšení možností měření parametrů současných a perskektivních systémů digitálního rozhlasu v laboratorních cvičeních. Nové zařízení je využíváno i při realizaci studentských semestrálních a závěrečných prací.

Stručný obsah projektu

Záměrem projektu bylo rozšířit laboratorní výuku v novém předmětu "Televizní, rádiové a multimediální systémy" o skupinu měření týkajících se moderních a perspektivních technologií z oblasti digitálního rozhlasového vysílání. V tomto předmětu již dříve existovaly funkční skupiny měření týkající se digitální televize a satelitního příjmu. Rozhlasové vysílání bylo zatím řešeno pouze na úrovni analogového rozhlasu, digitálního rozhlasu integrovaného do systému DVB (digitální televize) a základů digitálního systému DRM (pro dlouhé, střední a krátké vlny). V rámci projektu byla výuka rozšířena o měření, praktické ukázky a samostatné projekty v souvislosti s nejmodernějšími trendy v oblasti rozhlasových systémů, tedy na systémy T-DAB, T-DAB Plus, DRM, nasazované zatím pouze v zahraničí. Věnovat se těmto systémům je nyní smysluplné, neboť i v ČR můžeme předpokládat podobný vývoj systémů pro rozhlasové vysílání.

Sada jednotek softwarově definovaného rádia ETTUS USRP N200 pro příjem a vysílání do 5 GHz

Jednotky SDR ETTUS USRP N200 pro příjem a vysílání do 5 GHz s přídavnými moduly

Tester přijímačů FM s testováním stereofonního demodulátoru a RDS

Selektivní měřič úrovně signálu od firmy HP