Vybudování nových experimentálních pracovišť pro mikrovlnná vektorová měření a analýzu radiokomunikačních systémů

Analyzátor digitálního TV vysílání firmy Promax.Záměrem projektu, který byl řešen v roce 2008, bylo vytvoření tří experimentálních pracovišť pro mikrovlnná vektorová měření a analýzu radiokomunikačních systémů.

Inovace laboratoří radiokomunikační techniky

Pořízené přístrojové vybavení umožnilo významně rozšířit rozsah skalárních měření a zcela nově zavést do výuky mikrovlnná vektorová měření, měření na anténní technice a měření parametrů nově zaváděných služeb digitálního rozhlasového a televizního vysílání. Součástí laboratoře radiotechniky je specializované výukové pracoviště v elektromagneticky stíněné bezodrazové komoře, které bylo vybudováno při výstavbě budovy fakulty. Pracoviště nebylo vybaveno pro výuku měření v oblasti radiotechniky , bylo pouze využíváno pro výuku měření elektromagnetické kompatibility.

V rámci projektu byla vytvořena dvě zcela nová experimentální pracoviště v laboratoři radiotechniky a jednoho pracoviště v elektromagneticky stíněné bezodrazové komoře pro rozšíření potenciálu těchto prostor pro výuku měření anténní techniky. Vytvořená pracoviště slouží k celoročnímu odbornému růstu studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů.

Studenti mají možnost nově využívat při výuce a pro samostatné projekty špičkovou měřící techniku, např. obvodový vektorový analyzátor ZVB8 s pokrytím kmitočtů do 8 GHz, baseband vektorový generátor AM300, VF generátor s vektorovými modulačními vstupy SM300, signálový analyzátor FSIQ7 do 7 GHz - vče od firmy Rohde Schwarz, dále kmitočtový analyzátor HPC5372, analyzátor digitálního TV vysílání TV Explorer II firmy Promax, generátor pilotních kmitočtů RP-200, šumové generátory NG-281 a NG-282.

Vybudování nových experimentálních pracovišť pro mikrovlnná vektorová měření a analýzu radiokomunikačních systémůVybudování nových experimentálních pracovišť pro mikrovlnná vektorová měření a analýzu radiokomunikačních systémůVybudování nových experimentálních pracovišť pro mikrovlnná vektorová měření a analýzu radiokomunikačních systémůVybudování nových experimentálních pracovišť pro mikrovlnná vektorová měření a analýzu radiokomunikačních systémůVybudování nových experimentálních pracovišť pro mikrovlnná vektorová měření a analýzu radiokomunikačních systémů