Vytvoření praktické laboratorní výuky pro předmět Navigační a komunikační systémy

Software pro analýzu a zobrazení dat z GPS přijímače.Záměrem projektu, který byl řešen v roce 2009, bylo vytvořit zcela novou laboratorní výuku v předmětu Navigační a komunikační systémy s měřením praktických úloh a samostatnou experimentální činností studentů při bakalářských, diplomových nebo semestrálních projektech.

Inovace laboratoří navigačních a komunikačních systémů

Předmět je vyučován od akademického roku 2006/2007 a neměl do doby řešení projektu praktickou laboratorní výuku v oblasti radiového určování polohy. Cvičení měla formu odborných seminářů přednášejícího s ukázkami navigační a komunikační techniky, bez měření samostaně prováděných studenty. S podporou projektu bylo možné vytvořit prakticku náplň laboratorního cvičení pro pochopení problematiky moderních komunikačních a navigačních sysstémů. Nově vytvořené laboratorní zázemí pokrývá oblast moderních komunikačních modulů pro vytvoření inteligentních lokálních senzorických sítí, oblast komunikačních systémů družic na nízkých oběžných drahách jako možných zástupců vytváření rozsáhlých komunikačních sítí a oblast družicových systémů pro určení polohy, včetně jejich aplikací pro měřící účely.

Po inovaci laboratoře mají studenti možnost v rámci svých projektů využívat pracoviště pro satelitní komunikaci včetně radiostanic a anténního systému na rotátoru, GSM komunikační moduly Cinterion s vývojovým softwarem, ZigBee komunikační moduly podporující MESH struktury sítě, průmyslové GPS moduly Antaris se softwarem uCenter, kmitočtový normál PicoSync synchronizovaný GPS signály a automobilovou navigaci Garmin.

Vytvoření praktické laboratorní výuky pro předmět Navigační a komunikační systémyVytvoření praktické laboratorní výuky pro předmět Navigační a komunikační systémyVytvoření praktické laboratorní výuky pro předmět Navigační a komunikační systémyVytvoření praktické laboratorní výuky pro předmět Navigační a komunikační systémyVytvoření praktické laboratorní výuky pro předmět Navigační a komunikační systémyVytvoření praktické laboratorní výuky pro předmět Navigační a komunikační systémyVytvoření praktické laboratorní výuky pro předmět Navigační a komunikační systémy