Inovace laboratorní výuky předmětu Radioelektronické systémy v oblasti měření nové generace digitálního televizního vysílání

Softwarově definované transceivery USRP od firmy National Instruments.Záměrem projektu, který byl řešen v průběhu roku 2012, bylo inovovat laboratorní výuku a měřící úlohy pro oblast digitálního televizního vysílání druhé generace ( DVB - T2 ) v předmětu Radioelektronické systémy. Projekt se podařilo rozšířit i pro pokrytí oblasti univerzálních softwarově definovaných radiostanic pro vytváření vlastních nebo analýzu standardních komunikačních systémů.

Popis inovace laboratoří radiokomunikační techniky

Z předchozí grantové činnosti jsme vytvořili základní měřící úlohy na přijímací straně přenosového řetězce digitálního televizního vysílání první generace DVB-T. Nyní jsme s podporou Fondu rozvoje vysokých škol tyto úlohy rozšířili s využitím generátorů referenčních signálů o měření prováděná na vysílací straně a zcela nově zavedli měření druhé generace digitálního televizního vysílání (technologii DVB-T2). Měření jsou doplněna o možnost modelovat chování rádiového přenosového kanálu a zanášet uměle chybovost přenosu. Technologie DVB-T2 je v současné době ve fázi experimentálního pokusného vysílání v zahraničí i u nás, využívá množství moderních principů přenosu dat a jejím zavedením do praktických měření výuku posunujeme blíže k nejmodernějším radiokomunikačním technologiím.

Vzhledem k poklesům cen zakupovaných produktů firmy Dektec a Alitronika (pro pokrytí oblasti digitálního televizního vysílání) a k vyjednaným slevám pro univerzity jsme si mohli dovolit rozšířit inovaci výuky o pořízení softwarově definovaných transceiverů USRP of firmy National Instruments, které mohou zaznamenávat, upravovat a zpětně odvysílat jakékoliv radiokomunikační signály od kmitočtů 50 MHz do kmitočtu 2200 MHz s maximální šířkou spektra 20 MHz. Softwarově definované radiostanice jsou programovatelné přes vývojové prostředí LabView. Dále jsme pro inovaci výuky zakoupili tester CMD55 firmy Rohde-Schwarz pro testování GSM mobilních telefonů.

Studenti mohou během výuky, během práce na vlastních projektech nebo během zpracování diplomové práce využívat generátorové karty firmy Dektec pro generování digitálního televizního vysílání, software firmy Dektec pro vytváření digitálního televizního vysílání a modelování přenosového kanálu, měřící přijímače firmy Dektec a firmy Alitronika pro příjem a záznam celých transportních streamů (záznam několika TV a rozhlasových stanic s doprovodnými daty), softwarově definované transceivery USRP-2920 od firmy National Instruments pro realizaci vlastních komunikačních systémů a analýzu stávajících a dále tester mobilních telefonů CMD-55 firmy Rohde-Schwarz.

Inovace laboratorní výuky předmětu Radioelektronické systémy v oblasti měření nové generace digitálního televizního vysíláníInovace laboratorní výuky předmětu Radioelektronické systémy v oblasti měření nové generace digitálního televizního vysíláníInovace laboratorní výuky předmětu Radioelektronické systémy v oblasti měření nové generace digitálního televizního vysíláníInovace laboratorní výuky předmětu Radioelektronické systémy v oblasti měření nové generace digitálního televizního vysíláníInovace laboratorní výuky předmětu Radioelektronické systémy v oblasti měření nové generace digitálního televizního vysílání