Inovace laboratorní výuky v oblasti kolorimetrie, měření optických parametrů zobrazovacích technologií a jejich kalibrace

Monitory s hardwarovou kalibrací výstupního zobrazení barev.Záměrem projektu řešeného v průběhu roku 2013 bylo inovovat výuku dvou předmětů o oblast kolorimetrie, měření optických parametrů zobrazovacích technologií a kalibrace reprodukčních i snímacích obrazových zařízení s následným využitím pro výuku subjektivních testů kvality obrazu a metod zpracování obrazového signálu. Projekt byl podpořen Fondem rozvoje vysokých škol částkou 256 tisíc Kč.

Inovace laboratoří audiovizuální techniky

Inovace plynule navázala na předchozí modernizaci výuky, kdy za podpory FRVŠ byly do výuky zavedeny metody pro subjektivní a objektivní posuzování kvality obrazu a bylo pořízeno potřebné programové vybavení (pro analýzu kvality obrazu) a hardwarové vybavení (pro záznam a reprodukci obrazu). V dnešní době vykazují jednotlivá snímací i reprodukční zařízení (kamery, fotoaparáty, skenery, monitory, televizory, tiskárny, atd.) velký rozptyl optických parametrů a široké možnosti nastavení, proto bylo účelné do výuky zavést kalibraci jejich optických vlastností a měření v této oblasti s návazností na subjektivně posuzovanou kvalitu obrazu.

Součástí projektu bylo pořízení vybavení vhodného pro subjektivní testování kvality obrazu (kvalitní monitory s hardwarovou kalibrací - Eizo řady ColorEdge CG), kalibrační sondy pro kalibraci výstupních zařízení (monitorů, televizorů), kalibrační obrazce pro kalibraci vstupních zařízení (kamer, fotoaparátů, skenerů), spektrofotometr a polohovací montážní zařízení pro měření optických parametrů výstupních zařízení. Zakoupen byl i profesionální fotoaparát Nikon řady D7100 pro plošné snímkování obrazovek v nekomprimovném a nezpracovaném formátu RAW s následným vyhodnocením optických parametrů obrazu softwarem v počítači.

Pro přímou podporu projektu v rámci bakalářské práce vznikla i skládatelná temná laboratoř o rozměrech 2 x 2 x 2,6 metrů pro měření monitorů o větších úhlopříčkách. Nahrazuje tak stávající pevnou temnou laboratoř, která je svým vybavením nevhodná pro měření rozměrných zobrazovačů. V předchozích letech také vznikl v rámci bakalářské práce software pro generování měřících obrazců dle libovolných norem (ČSN EN, ANSI) přes grafický výstup PC (VGA, HDMI, DisplayPort).

Inovace laboratorní výuky v oblasti kolorimetrie, měření optických parametrů zobrazovacích technologií a jejich kalibraceInovace laboratorní výuky v oblasti kolorimetrie, měření optických parametrů zobrazovacích technologií a jejich kalibraceInovace laboratorní výuky v oblasti kolorimetrie, měření optických parametrů zobrazovacích technologií a jejich kalibraceInovace laboratorní výuky v oblasti kolorimetrie, měření optických parametrů zobrazovacích technologií a jejich kalibraceInovace laboratorní výuky v oblasti kolorimetrie, měření optických parametrů zobrazovacích technologií a jejich kalibrace