Inovace výuky v oblasti zpracování a měření kvality přenosu zvukové informace sdělovacími zařízeními s využitím objektivních měřících metod

Pracoviště pro měření technických parametrů digitálních zvukových rozhraníCílem projektu bylo zavedení a rozšíření praktické experimentální laboratorní výuky v oblasti moderních měřících metod vhodných pro objektivní ohodnocení, měření kvality přenosu a zpracování zvukové informace v telekomunikačních a multimediálních zařízeních využívajících sofistikované algoritmy zpracování zvukových signálů.

Projekt byl zaměřen na podporu praktické výuky v oblasti problematiky návrhu a optimalizace analogových a digitálních nízkofrekvenčních filtrů vhodných pro signálové zpracování ve zvukových systémech a také se zabýval metodami návrhu a optimalizace zvukových systémů osazených elektroakustickými měniči. V rámci projektu byly výukové laboratoře vybaveny vhodným přístrojovým a sw vybavením v podobě návrhových a simulačních nástrojů, byla vybudována specializovaná pracoviště pro měření pomocí metod PESQ/POLQA/PEAQ a také vzniklo pracoviště pro návrh a optimalizaci nízkofrekvenčních filtrů a zvukových systémů osazených elektroakustickými měniči. V rámci projektu také vznikl unikátní systém pro dávkovou automatizovanou PESQ/POLQA/PEAQ analýzu přístupný i pro studenty jiných VŠ mimo ZČU.

Návrh a optimalizace nízkofrekvenčních filtrů a zvukových systémů osazených elektroakustickými měniči

Optimalizace frekvenčních charakteristik reproduktorové soustavy

V rámci projektu vybudované pracoviště je specializováno na návrh a optimalizaci analogových a digitálních nízkofrekvenčních filtrů, fázovacích článků, parametrických ekvalizérů, kmitočtových korektorů, dále návrh a optimalizaci zvukových systémů osazených elektroakustickými měniči s možností modelování akustických jevů probíhajících na ozvučnici soustav reproduktorů (např. difrakční jevy). Součástí návrhových systémů jsou matematické modely např. nelineárního chování elektroakustických měničů, chyb vlivem zaokrouhlování v číslicových systémech realizujících digitální filtraci atd. Hlavní součástí pracoviště jsou návrhové systémy LEAP - CrossoverShop, EnclosureShop a návrhový systém FilterShop. Součástí pracoviště jsou také vzorky elektroakustických měničů, technické vybavení pro měření jejich parametrů, materiál a nástroje pro výrobu vzorků ozvučnic a příslušných laboratorních přípravků.

Objektivní měření kvality pomocí metod PESQ/POLQA/PEAQ a systém pro dávkovou automatizovanou PESQ/POLQA/PEAQ analýzu

Koncový ISDN terminálVybavení zajištěné v rámci projektu umožnilo rozšířit možnosti výukových laboratoří v oblasti objektivních měřících metod s podporou PESQ/POLQA/PEAQ analyzátorů a také byly laboratoře dovybaveny některými typy koncových telekomunikačních terminálů, což umožnilo zavést praktickou laboratorní výuku problematiky moderních měřících metod vhodných pro objektivní ohodnocení/měření kvality přenosu a zpracování zvukové informace v telekomunikačních a multimediálních zařízeních využívající měřící metody PESQ/POLQA/PEAQ. V rámci projektu také vznikl automatizovaný dávkový systém pro PESQ/POLQA/PEAQ analýzu, který je přístupný i pro studenty jiných VŠ mimo ZČU (první verze je již zprovozněna, bude se dále vylepšovat). Dávkový systém umožňuje jakémukoliv uživateli uložit soubory se zvukovými sekvencemi na zabezpečený FTP server, kde je následně provedena jejich analýza a uživateli jsou zpřístupněny její výsledky. V budoucnu bude dávkový systém upraven do takové podoby, aby uživateli automaticky zaslal měřící protokol.

Analýza parametrů programové modulace a technických parametrů zvukových rozhraní

Analyzátor úrovní hlasitostiDalší oblastí, na kterou byl projekt zaměřen, je analýza úrovní vnímané hlasitosti a dalších technických parametrů programového materiálu šířeného sdělovacími technologiemi a také rozšíření možností analýz realizovaných na digitálních zvukových rozhraních, jako např. analýza jitteru, datových protokolů atd. V rámci projektu byly laboratoře vybaveny analyzátorem úrovní hlasitosti a bylo také zajištěno nezbytné rozšíření pro pro stávající přístrojové vybavení umožňující provádět detailní analýzu na digitálních zvukových rozhraních.

Nové vybavení výukových laboratoří

Nové vybavení výukových laboratoříNové vybavení výukových laboratoříNové vybavení výukových laboratoříNové vybavení výukových laboratoříNové vybavení výukových laboratoříNové vybavení výukových laboratoříNové vybavení výukových laboratoříNové vybavení výukových laboratoříNové vybavení výukových laboratoříNové vybavení výukových laboratoříNové vybavení výukových laboratoříNové vybavení výukových laboratoříNové vybavení výukových laboratoříNové vybavení výukových laboratoříNové vybavení výukových laboratoříNové vybavení výukových laboratoříNové vybavení výukových laboratoříNové vybavení výukových laboratoříNové vybavení výukových laboratoříNové vybavení výukových laboratoříNové vybavení výukových laboratoříNové vybavení výukových laboratoří