Vývoj hřebenového generátoru pro kontrolu měřícího systému EMC

Pohled na odkrytovaný kompletní přístrojRealizační projekt s cílem vyvinutí hřebenového generátoru, vytvářejícího signál přesného spektra pro kontrolu EMC měřící aparatury.

Krátký popis projektu

Cílem projektu bylo vyvinutí hřebenového generátoru pracujícího v rozmezí kmitočtů 0,02 MHz až 10000 MHz. Na rozdíl od běžných komerčních výrobků musí být jednotlivé spektrální složky frekvenčně odstupňovány exponenciálně, tak, aby při zobrazení v logaritmických souřadnicích působily dojmem lineárního rozestupu. Podobné zařízení, které bylo vyvinuto na našem pracovišti volně na trhu neexistuje. Přístroj je zadavatelem využíván pro rychlou kontrolu měřícího systému pro měření elektromagnetického vyzařování elektronickýchpřístrojů.

Sestavený přístroj připravený k připojení antény

Zobrazení jednoho ze zásuvných modulů v návrhovém systému

Část spektra výstupního signálu generátoru