Smart textilie - nositelná elektronika monitorující základní životní funkce

Vývoj aplikace pro zobrazování naměřených parametrůCílem projektu je vývoj produktů se zabudovaným systémem
nositelné elektroniky umožňující vyhodnocení informací o základních životních
funkcích uživatele v reálném čase a v domácím prostředí, s nízkými provozními náklady.

Projekt je zaměřen na vývoj smart textilií/oděvů – podprsenek, ponožek a body prádla umožňujících pomocí integrovaných senzorů snímat životní funkce nositele. Výstupem projektu budou  vyvinuté produkty obsahujících bateriově napájenou nositelnou elektroniku komunikující s běžnou domácí elektronikou (tablet, mobilní telefon). Část projektu je zaměřena na vývoj  nanovlákenných struktur z elektricky vodivých polymerů, které by v budoucnu mohli jako funknční část oděvních výrobků nahradit klasické vodiče elektrického signálu ve smart oděvech. Očekávanými výsledky projektu jsou funkční vzorky textilních produktů – podprsenka a body prádlo s integrovanými senzory na snímání životních funkcí a ověřená technologie výroby těchto produktů. Dalším očejávaným výstupem projektu je užitný vzor na způsob výroby elektricky vodivých nanovlákenných struktur.

  • využití moderních nanomateriálů
  • optimalizace anténních struktur včetně modelování vlivu tkání na jejich chování
  • vícezdrojové zpracování biosignálů
  • pulsní oximetrie - vyhodnocování projevů srdeční činnosti, monitorování kyslíkové saturace SpO2
  • akcelerometrie - monitor základních srdečních funkcí člověka, detekce polohy/pádu, fyzické aktivity
  • fonokardiografické monitorování projevů srdeční činnosti
  • monitorování elektrických projevů srdeční činnosti
  • optimalizace algoritmů signálového zpracování
  • využitím moderních MEMS senzorů
  • vizualizace dat s možností ukládání a další analýzy

Spolufinancování projektu EU

Dílčí výstupy základních analýz zpracovávaných biosignálů a vývoj sw/hw

Dílčí výstupy základních analýz zpracovávaných biosignálů a vývoj sw/hwDílčí výstupy základních analýz zpracovávaných biosignálů a vývoj sw/hwDílčí výstupy základních analýz zpracovávaných biosignálů a vývoj sw/hwDílčí výstupy základních analýz zpracovávaných biosignálů a vývoj sw/hwDílčí výstupy základních analýz zpracovávaných biosignálů a vývoj sw/hwDílčí výstupy základních analýz zpracovávaných biosignálů a vývoj sw/hwDílčí výstupy základních analýz zpracovávaných biosignálů a vývoj sw/hwDílčí výstupy základních analýz zpracovávaných biosignálů a vývoj sw/hwDílčí výstupy základních analýz zpracovávaných biosignálů a vývoj sw/hwDílčí výstupy základních analýz zpracovávaných biosignálů a vývoj sw/hw