Instalace OLETeXu ve Windows 7

Jak vytvořit a připravit obrázky pro LaTeX? V tomto článku je uveden stručný popis instalace OLETeXu v operačním systému Windows 7. OLETeX je zcela zdarma, umožňuje zachycení, konverzi a ukládání obrázků ze schránky Windows ve formátu zapouzdřeného postscriptu tak, aby je bylo možné následně použít při sazbě v LaTeXu.

Pro koho je OLETeX vhodný? Pro uživatele, jejichž oblíbený grafický editor neumožňuje korektní export obrázků ve formátu zapouzdřeného postscriptu *.eps (pokud k sazbě používáte LaTeX, CsLaTeX), případně PDF formátu (pokud k sazbě používáte PDFLaTeX, PDFCsLaTeX). Pokud Váš grafický editor export do *.eps a *.pdf plně podporuje (včetně ořezu nevyužité plochy kolem obrázku na stránce), pak se instalací OLETeXu nemusíte zabývat. Jaké jsou výhody OLETeXu? Je malý, rychlý a zdarma, zachytí jakýkoliv grafický výstup/objekt (vektorový i rastrový), který se nachází ve schránce Windows a vyexportuje ho následně do souboru ve formátu *.eps.

Instalace, konfigurace a použití OLETeXu

Aplikace OLETeXu, OTEditor, je schopen zachytit jakékoliv grafické objekty (vektorové i rastrové) ze schránky Windows, které byly do schránky předtím zkopírovány z libovolné sw aplikace (Matlab, OrCAD, PSpice, Visio, Eagle...), která např. neumožňuje jednoduchý export grafických objektů, obrázků, schémat zapojení atd. prostřednictvím svých vestavěných funkcí. Pokud tedy chcete vytvořit grafický objekt/obrázek vhodný pro sazbu v LaTeXu, je OTEditor ideálním nástrojem. Po zkopírování grafického objektu do schránky a jeho vložení do OTEditoru a následném exportu z OTEditoru do souboru ve formátu zapouzdřeného postscriptu je grafický objekt připraven k sazbě v systému LaTeX. Postup zachycení a exportu obrázku je následující:

  1. V libovolné sw aplikaci myší označte/vyberte grafické objekty/části schématu nebo všechny objekty, které chcete z aplikace v grafické podobě vyexportovat (např. pokud to není možné jednoduše provést prostřednictvím samotné aplikace a jejich funkcí), následně vybrané objekty zkopírujte do schránky Windows pomocí klávesové zkratky Ctrl + C nebo pomocí některé funkce z menu aplikace (např. položky menu Copy, Copy Figure, Kopírovat... atd.), ze které export provádíte.
  2. Spusťte OTEditor a obsah schránky do něj zkopírujte pomocí Ctrl + V nebo pomocí funkcí menu Edit OTEditoru. V OTEditoru se objeví zkopírovaný grafický objekt. Pokud je objekt ve schránce Windows ve vektorovém formátu, bude ho možné uložit/exportovat také vektorově ve vysoké kvalitě ve formátu zapouzdřeného postscriptu (soubory *.eps).
  3. Soubor z OTEditoru vyexportuje do zapouzdřeného postscriptu do přednastaveného adresáře stiskem ikony EPS (nebo prostřednictvím položek menu OLETeXu), která je umístěna v nástrojové liště pod položkami menu OTEditoru. V přednastaveném adresáři OTEditoru je následně vytvořen soubor *.eps, který je možné dále použít pro sazbu v LaTeXu. Vyexportované soubory *.eps je možné prohlížet např. pomocí aplikace GSview.

 Instalace OLETeXu

1. Z příloh si stáhněte archív OLETeX1b4-for-Win7-XP.zip, ve kterém je aplikace OLETeXu včetně ovladačů virtuální postscriptové tiskárny pro Windows 7 a Windows XP. Aplikace nemá automatický instalátor, proto je nutné provést jednotlivé kroky instalace ručně. Z archívu rozbalte adresář oletex na disk, adresář a jeho obsah nemažte, jinak nebude aplikace funkční.

2. Nainstalujte virtuální postscriptovou tiskárnu - Windows 7: Start -> Zařízení a tiskárny -> Soubor -> Přidat tiskárnu -> Přidat místní tiskárnu

Instalace OLETeXu ve Windows 7

-> Použít stávající port: FILE (Tisk do souboru)

Instalace OLETeXu ve Windows 7

-> Další -> Instalovat ovladač tiskárny - Z disku...

Instalace OLETeXu ve Windows 7

-> Instalace z disku - Procházet... -> Najít soubor - zvolit konfigurační soubor W7Print.INF v adresáři oletex\PSPrint\Win7 (v předchozím kroku nakopírováno na disk z archívu OLETeX1b4-for-Win7-XP.zip) -> Otevřít

Instalace OLETeXu ve Windows 7

-> OK -> zvolit OLE2EPS Color PS L2 -> Další

Instalace OLETeXu ve Windows 7

-> Zadat název tiskárny - Název tiskárny: OLE2EPS Color PS L2 -> Další

Instalace OLETeXu ve Windows 7

-> Zabezpečení systému Windows - Přesto nainstalovat tento software ovladače

Instalace OLETeXu ve Windows 7

-> Sdílení tiskárny - Nesdílet tuto tiskárnu -> Další 

Instalace OLETeXu ve Windows 7

-> Dokončit.

Instalace OLETeXu ve Windows 7

Ovladač virtuální postscriptové tiskárny pro Windows XP se instaluje odlišným způsobem, návod na jeho instalaci najdete v nápovědě programu OTEditoru (spustit aplikaci OTEditor.exe v adresáři a v nápovědě vyhledat heslo Installation).

3. Konfigurace ovladače virtuální postscriptové tiskárny - Windows 7: Předvolby tisku -> Upřesnit

Instalace OLETeXu ve Windows 7

Instalace OLETeXu ve Windows 7

-> Možnosti dokumentu - Možnosti jazyka PostScript - Možnosti výstupu ve formátu PostScript: zvolit Encapsulated PostScript a Odeslat popisovač chyby modulu PostScript: zvolit Ne

Instalace OLETeXu ve Windows 7

-> OK -> OK.

Nastavit Vlastnosti tiskárny -> záložka Upřesnit -> Výchozí vlastnosti -> Upřesnit -> Možnosti dokumentu - Možnosti jazyka PostScript - Možnosti výstupu ve formátu PostScript: zvolit Encapsulated PostScript a Odeslat popisovač chyby modulu PostScript: zvolit Ne

Instalace OLETeXu ve Windows 7

-> OK -> OK -> OK.
Ovladač virtuální postscriptové tiskárny pro Windows XP se konfiguruje obdobným způsobem.

4. Konfigurace OTEditoru: spustit aplikaci OTEditor.exe v adresáři oletex (dříve nakopírováno na disk z archívu OLETeX1b4-for-Win7-XP.zip), nastavit nově nainstalovanou virtuální postscriptovou tiskárnu pro konverzi grafických objektů pomocí Options -> Conversion Settings -> EPS Configured Printer - zvolit Change... -> zvolit tiskárnu OLE2EPS Color PS L2

Instalace OLETeXu ve Windows 7

-> OK.

Dále nastavit výstupní adresář na disku pro exportované *.eps soubory obrázků (do tohoto adresáře se budou ukládat všechny vytvářené soubory s obrázky pro LaTeX) pomocí Options -> Conversion Settings -> Output directory - Select... -> (zvolit požadovaný adresář pro export) Vyhledat složku -> OK -> OK.

Instalace OLETeXu ve Windows 7

Uložte nastavení OTEditoru pomocí Options -> Save settings. Tím je jeho konfigurace dokončena.
Také je vhodné vytvořit odkaz pro rychlé spouštění aplikace OTEditor.exe (umístěna v adresáři oletex, v předchozích krocích nakopírováno na disk z archívu OLETeX1b4-for-Win7-XP.zip) pomocí zástupce v menu nebo nebo na ploše Windows. Tím je instalace dokončena.

Ověření správné instalace a konfigurace OLETeXu

Ověření správné instalace spočívá ve zkopírování grafického objektu (např. rastrový/vektorový obrázek/graf) z některé sw aplikace do schránky Windows, následné vložení objektu do OTEditoru a exportu tohoto objektu z OTEditoru na disk ve formátu zapouzdřeného postscriptu. K zobrazení výsledného obrázku ve formátu *.eps je nutné nejdříve nainstalovat prohlížeč *.eps souborů - aplikaci GSview včetně interpretu postscriptového jazyka GhostScript. GSview i GhostScript jsou zdarma a pokud zobrazený vyexportovaný *.eps soubor obsahuje korektní grafický výstup, je instalace a konfigurace OLETeXu v pořádku.

  1. Nainstalujte GhostScript z URL http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/
  2. Nainstalujte GSview z URL http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/
  3. Spusťte OTEditor.exe
  4. Zkopírujte libovolný grafický objekt do schránky Windows (Ctrl + C nebo funkcí menu programu, ze kterého grafický objekt exportujete)
  5. Vložte libovolný grafický objekt do OTEditoru (Ctrl + V nebo funkcí menu OTEditoru), následně proveďte jeho export do souboru adresáře nastaveného při konfiguraci OTEditoru (ikona EPS nebo pomocí menu OLETeX -> Convert Current)
  6. Zobrazte vyexportovaný *.eps soubor pomocí GSview (aplikace GSview je asociována se soubory *.eps a spustí se automaticky dvojklikem na název souboru), pokud je grafický výstup v pořádku, je instalace OLETeXu v pořádku. Pokud jste exportovali rozměrný grafický objekt, nemusí být celý viditelný (bude oříznutý při zobrazení v GSview), toto však není chyba, LaTeX jej při nastavení vhodného měřítka obrázku vysází korektně.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (OLETeX1b4-for-Win7-XP.zip)OLETeX1b4-for-Win7-XP.zip[OLETeX - Windows 7/XP]197 Kb09/15/13 15:00
Stáhnout tento soubor (Win7-EPS-print-driver-for-OTEditor.zip)Win7-EPS-print-driver-for-OTEditor.zip[Samostatný driver virtuální postscriptové tiskárny pro OTEditor - verze pro Windows 7]3 Kb02/23/14 10:22