Instalace LaTeXu ve Windows 7

V tomto článku je uveden stručný popis instalace LaTeXu (zvolena distribuce MiKTeX, v současnosti aktuální verze 2.9) v operačním systému Windows 7. Instalace pod Windows XP je obdobná.

Instalace MiKTeXu

Sw balík MiKTeX je jednou z mnoha distribucí LaTeXu, s plnou podporou sazby v češtině, je zcela zdarma a je určen pro operační systémy Windows. Jeho instalace je nezbytná pro sazbu závěrečných prací pomocí šablony pro LaTeX na FEL Západočeské univerzity v Plzni. Je to sw systém určený pro vytváření dokumentů ve vysoké typografické kvalitě v mnoha výstupních formátech.

Stažení základního instalačního balíku MiKTeXu

Aktuální verzi MiKTeXu lze stáhnout na URL http://miktex.org/download. Z dostupných variant instalátorů zvolte Basic MiKTeX Installer (64b nebo 32b verzi dle OS), nepoužívejte verzi Portable. Uvedený instalátor (velikost 160MB) obsahuje základní balík souborů instalace, pokud při následné další konfiguraci MiKTeXu vznikne požadavek na doinstalaci dalších souborů, které nejsou dostupné v základním instalačním balíku, instalátor umožní uživateli online stažení dalších chybějících souborů (tzn. bude nutné internetové připojení).

Stažení kompletní instalace MiKTeXu

Pokud uživatel nebude mít k dispozici při pozdějších změnách instalace/konfigurace MiKTeXu internetové připojení, je vhodné před vlastní instalací stáhnout kompletní instalační soubory MiKTeXu (tj. adresář s rozšiřujícími balíčky a vlastní spustitelný instalátor distribuce setup-xxx.exe) a uložit je na lokální disk do společného adresáře tak, aby byly tyto soubory kdykoliv k dispozici i bez internetového připojení. Velikost adresáře s kompletními instalačními soubory a instalátorem je přibližně 1,6GB. Kompletní soubor všech balíčků je ke stažení např. na URL ftp://ftp.cstug.cz/pub/CTAN/systems/win32/miktex/tm/packages/, vzhledem ke značnému počtu souborů je vhodné ke stažení celého adresáře použít FTP klienta (lze použít např. FTP klient FileZilla z URL https://filezilla-project.org/download.php?show_all=1, není nutné zadávat heslo pro připojení k FTP serveru se soubory MiKTeXu). Spustitelný instalátor MiKTeXu je ke stažení např. na URL ftp://ftp.cstug.cz/pub/CTAN/systems/win32/miktex/setup/, kde je nutné vybrat a stáhnout poslední nejnovější verzi instalátoru MiKTeXu setup-xxx.exe a uložit ho do stejného adresáře ke všem již staženým balíčkům. Další možností je použít MiKTeX Net Installer (64b nebo 32b verzi dle OS), který lze stáhnout na URL http://miktex.org/download. Tento instalátor však velmi často nedokončí stahování všech souborů z důvodu výskytu častých výpadků spojení nebo vypršení časového limitu při stahování jednotlivých souborů, proto je vhodnější použít pro stažení FTP klienta místo MiKTeX Net Installeru.

Spuštění instalace

Instalace MiKTeXu se spustí pomocí staženého základního instalátoru basic-miktex-xxx.exe v případě základní instalace nebo v případě stažené kompletní instalace pomocí souboru setup-xxx.exe, který je umístěn v adresáři se staženou kompletní instalací MikTeXu (tj. v adresáři s rozšiřujícími balíčky a vlastním spustitelným instalátorem distribuce setup-xxx.exe). Dále jsou uvedeny základní kroky nutné pro instalaci MiKTeXu.

1. Spuštění instalátoru MiKTeXu a volba základní instalace

Instalace LaTeXu ve Windows 7

2. Volba instalace pro všechny uživatelské účty v OS

Instalace LaTeXu ve Windows 7

3. Volba adresáře pro instalaci

Instalace LaTeXu ve Windows 7

4. Nastavení zobrazení dotazu před každou instalací chybějícího balíčku (volba Ask me first)

Instalace LaTeXu ve Windows 7

5. Spuštění vlastní instalace souborů MiKTeXu

Instalace LaTeXu ve Windows 7

a zobrazení průběhu instalace

Instalace LaTeXu ve Windows 7

6. Dokončení instalace souborů

Instalace LaTeXu ve Windows 7

7. Spuštění konfigurace parametrů MiKTeXu (Start -> MiKTeX x.x -> Maintenance (Admin) -> Settings (Admin))

Instalace LaTeXu ve Windows 7

8. Doinstalování balíčků pro podporu sazby češtiny (záložka Packages -> Language Support -> zaškrtnout položku Czech/Slovak -> OK)

Instalace LaTeXu ve Windows 7

a potvrzení instalace zvolených balíčků (stisk tlačítka Proceed)

Instalace LaTeXu ve Windows 7

9. Pokud jste si stáhli kompletní instalaci MiKTeXu do zvoleného adresáře na PC a chcete mít možnost doinstalovávat chybějící balíčky i bez internetového připojení (tj. bez stahování chybějících balíčků ze serverů v internetové síti), nastavte cestu k lokálnímu úložišti/adresáři, kde jsou tyto soubory kompletní instalace umístěny (záložka Packages -> Change... -> Packages shall be installed from a directory -> Další),

Instalace LaTeXu ve Windows 7

vyberte adresář (Browse... -> Dokončit) se staženou kompletní instalací. Pokud jste si kompletní instalaci nestáhli do adresáře na vašem PC, tento bod můžete přeskočit.

Instalace LaTeXu ve Windows 7

10. Pro správné zobrazení *.dvi souborů jako výstupu z kompilátoru cslatex.exe, s použitými fonty Latin Modern při sazbě, je nutné nastavit správný způsob renderování v prohlížeči Yap. Spusťte prohlížeč Yap (Start -> MiKTeX x.x -> Previewer)

Instalace LaTeXu ve Windows 7

a nastavte výchozí renderovací metodu na Dvips (View -> Options -> záložka Display -> Default render method: Dvips -> OK)

Instalace LaTeXu ve Windows 7

Ověření správné instalace MiKTeXu

Ověřit správnou instalaci MiKTeXu ve všech jeho doporučených režimech sazby je možné dle následujících bodů. Do zvoleného adresáře na PC si stáhněte příslušné testovací *.tex soubory (test-cslatex-cp1250.tex, test-latex-cp1250.tex, test-pdflatex-cp1250.tex) a vysázejte jejich obsah pomocí MiKTeXu. Pokud je výsledná sazba v pořádku a shoduje se s přiloženými ukázkami, je instalace MiKTeXu úspěšně provedena. Sazba testovacích *.tex souborů se provádí vždy z příkazové řádky OS, kterou je možné spustit např. pomocí menu OS Start -> Spustit... -> zadat příkaz cmd, který spustí příkazovou řádku. V příkazové řádce je nutné se nastavit do adresáře, ve kterém jsou uloženy testovací *.tex soubory. Pohyb po struktuře adresářů v příkazové řádce je možné provádět pomocí příkazu cd, přičemž cd .. (mezera dvojtečka) provede přesun do nadřazeného adresáře, přesun do adresáře nižší úrovně je možné provést opět pomocí příkazu cd xxx (mezera název adresáře), kde je za mezerou uveden název cílového adresáře místo xxx. Výpis obsahu aktuálního adresáře se provádí příkazem dir. Příklad přesunu mezi jednotlivými adresáři pomocí příkazů příkazové řádky je na následujícím obrázku.

Instalace LaTeXu ve Windows 7

V adresáři se staženými testovacími soubory z příkazové řádky:

  1. Spusťte kompilátor CsLaTeXu (výstupem je soubor test-cslatex-cp1250.dvi, který zobrazíte prohlížečem Yap): cslatex.exe test-cslatex-cp1250.tex
  2. Spusťte kompilátor LaTeXu (výstupem je soubor test-latex-cp1250.dvi, který zobrazíte prohlížečem Yap): latex.exe test-latex-cp1250.tex
  3. Spusťte kompilátor PdfLaTeXu (výstupem je soubor test-pdflatex-cp1250.pdf, který zobrazíte prohlížečem pdf souborů): pdflatex.exe test-pdflatex-cp1250.tex

Ukázka správně vysázeného výstupu CsLaTeXu (test-cslatex-cp1250.dvi) je následujícím obrázku:

Instalace LaTeXu ve Windows 7

Ukázka správně vysázeného výstupu LaTeXu a PdfLaTeXu (test-latex-cp1250.dvi, test-pdflatex-cp1250.pdf) je následujícím obrázku:

Instalace LaTeXu ve Windows 7

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (test-cslatex-cp1250.tex)test-cslatex-cp1250.tex[Testovací soubor pro CsLaTeX]1 Kb09/12/13 16:17
Stáhnout tento soubor (test-latex-cp1250.tex)test-latex-cp1250.tex[Testovací soubor pro LaTeX, Babel čeština]1 Kb09/12/13 16:09
Stáhnout tento soubor (test-pdflatex-cp1250.tex)test-pdflatex-cp1250.tex[Testovací soubor pro PdfLaTeX, Babel čeština]1 Kb09/12/13 16:17