Platforma pro příjem a monitorování digitálního televizního vysílání

Program dvbMonitorProgram dvbMonitor vznikl na oddělení OTM v rámci diplomové práce s názvem Platforma pro příjem a monitorování digitálního televizního vysílání. Program slouží pro monitorování digitálního vysílání pod operačním systémem Linux. Je zajištěna plná podpora pro systém pozemského vysílání  DVB-T.

Program dvbMonitor

Při vývoji byl také kladen důraz na snadnou rozšiřitelnost aplikace, především na možnost jednoduché implementace nových digitálních standardů. Aplikace je napsána v programovacím jazyce C++ s využitím grafické knihovny  Qt4 od společnosti Nokia.  Jedná se tedy o objektově orientovanou aplikaci s grafickým uživatelským rozhraním.  Knihovna Qt4 byla zvolena právě proto, že poskytuje kvalitní multimediální rozhraní. Pro ovládání digitálního zařízení je použito Linux DVB API. Základní vlastnosti programu jsou následující:

  • podpora více připojených zařízení (sběrnice PCI a USB) a jejich počáteční automatická konfigurace
  • informace o technických možnostech daného digitálního zařízení (např. typ modulace, FEC atd.) 
  • automatické i manuální vyhledávání multiplexů DVB-T a jejich uložení
  • přehledné zobrazení tabulek transportního toku (tabulky PAT, PMT, NIT a SDT včetně jejich deskriptorů) a kontroly CRC
  • možnost sledování digitální televize (rozhlasu) s podporou nahrávání filtrovaného transportního toku (výběr jednoho programu)
  • upozornění na výskyt nové služby (případně odebrané služby) prostřednictvím elektronické pošty,  upozornění na výpadek celého multiplexu 
  • implementován časovač pro načtení aktuálních dat po uplynutí určitého časového úseku
  • konfigurační dialog pro nastavení parametrů zařízení

 Hlavní okna programu s výpisem tabulky PMT trasnportního toku

Platforma pro příjem a monitorování digitálního televizního vysílání

Dialog automatického vyhledávání multiplexů DVB-T

Platforma pro příjem a monitorování digitálního televizního vysílání

Okno s možností sledování dig. televizního programu a jeho záznamem

Platforma pro příjem a monitorování digitálního televizního vysílání

Program dvbMonitor

Program dvbMonitorProgram dvbMonitorProgram dvbMonitorProgram dvbMonitorProgram dvbMonitorProgram dvbMonitorProgram dvbMonitorProgram dvbMonitor