PilsenCUBE - energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitů

Mechanická konstrukce vyvíjeného pikosatelitu PilsenCUBE.Ve světě velmi narůstá obliba malých a lehkých satelitů (tzv. piko nebo nanosatelitů standardu CubeSat), které se používají pro ověření nových technologií před jejich nasazením na velkých a drahých konvenčních satelitech nebo se používají pro výukové projekty budoucích specialistů kosmických technologií. Současná řešení těchto malých satelitů trpí vysokou poruchovostí již během vypouštění nebo v krátké době po něm. Odhaduje se, že to bývá nejčastěji způsobeno selháním napájecích, řídících nebo komunikačních systémů satelitů. Cílem našeho projektu je provést základní výzkum v oblasti řešení pikosatelitů třídy CubeSat jako energeticky úsporné platformy vhodné pro experimentální výzkum a odstranit jejich současné nedostatky.

Projekt pikosatelitu PilsenCUBE

Záměrem projektu PilsenCUBE je zvýšení spolehlivosti pikosatelitů CubeSat a efektivnosti solárních napájecích systémů, dále zvýšení efektivnosti komunikačních systémů. Provedeme analýzu stávajících řešení zaměřenou na spolehlivost, energetickou náročnost, parametry komunikačních systémů a možnost podpory vědeckých experimentů na palubě. Na jejím základě navrhneme optimální řešení dílčích spolehlivých subsystémů a ověříme je vypuštěním experimentální družice s novým řešením napájecího a komunikačního systému. Naším záměrem je rozvíjet oblast pikosatelitů v ČR a vytvořit základní výzkum pro řešení energeticky úsporných pikosatelitů, které by zpřístupnily kosmickou technologii univerzitním vědeckým pracovištím v ČR pro rychlou a spolehlivou implementaci vědeckých experimentů.

V průběhu řešení projektu na něm spolupracuje celá řada studentů formou bakalářských, diplomových a dizertačních prací na úrovni vývoje pomocných technologií pro testování a měření i na vývoji jednotlivých systémů satelitu.

Výzkum a vývoj technologie spolehlivých pikosatelitů byl v letech 2009 až 2011 podporován Grantovou agenturou České republiky v rámci projektu "Energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitů" pod registračním číslem 102/09/0455. Projekt má vlastní webové stránky: www.pilsencube.zcu.cz

PilsenCUBE - energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitůPilsenCUBE - energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitůPilsenCUBE - energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitůPilsenCUBE - energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitůPilsenCUBE - energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitůPilsenCUBE - energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitůPilsenCUBE - energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitůPilsenCUBE - energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitůPilsenCUBE - energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitůPilsenCUBE - energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitůPilsenCUBE - energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitůPilsenCUBE - energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitůPilsenCUBE - energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitůPilsenCUBE - energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitůPilsenCUBE - energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitůPilsenCUBE - energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitůPilsenCUBE - energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitůPilsenCUBE - energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitůPilsenCUBE - energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitůPilsenCUBE - energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitůPilsenCUBE - energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitůPilsenCUBE - energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitůPilsenCUBE - energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitůPilsenCUBE - energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitůPilsenCUBE - energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitůPilsenCUBE - energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitůPilsenCUBE - energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitůPilsenCUBE - energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitůPilsenCUBE - energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitůPilsenCUBE - energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitůPilsenCUBE - energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitůPilsenCUBE - energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitů