Výuka síťových technologií v rámci oboru Telekomunikační a multimediální systémy

Komunikační systémy

Cisco Networking Academy

Do navazujícího magisterského studijního programu oboru Telekomunikační a multimediální systémy (TM) je zařazena výuka síťových technologií, která je zajištěna programem NetAcad vytvořeným společností Cisco Systems. Vyučované kurzy CCNA Exploration 1 - 4 jsou náplní studijních předmětů KS1 - KS4 v oboru Telekomunikační a multimediální systémy.

Program NetAcad je studium celosvětově zajišťované sítí tzv. akademií, během kterého studenti získají teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti návrhu, instalace a správy počítačových sítí. Studium probíhá na regionální akademii při ZČU. Program klade velký důraz na praktická cvičení, kde studenti přímo aplikují naučené vědomosti. Studenti po složení teoretické a praktické zkoušky získají certifikát o absolvování kurzu.

Základní sada 4 semestrových kurzů se jmenuje Cisco Certified Network Associate (CCNA) Exploration. Pro studenty oboru TM jsou první dva kurzy v rámci předmětu KAE/KS1 resp. KAE/KS2 zcela zdarma a zbylé dva lze absolvovat za velmi výhodných podmínek. Bližší informace na http://rcna.zcu.cz/.

Obsah jednotlivých kurzů je následující:

CCNA Exploration 1 - Základy síťových technologií

 • užití modelů síťových protokolů pro popis komunikačních vrstev v datových sítích
 • návrh, kalkulace a použití síťových masek a adres
 • budování jednoduchých ethernet sítí pomocí směrovačů a přepínačů
 • základní znalosti z oblasti vedení kabeláže a návrhu sítě pro připojení zařízení
 • znalost konzolových příkazů pro konfiguraci přepínačů a směrovačů a ověření jejich správné funkčnosti
 • analýza funkcí protokolů a služeb transportní a síťové vrstvy

CCNA Exploration 2 - Směrovací protokoly a koncepty

 • konfigurace a ověření rozhraní směrovačů
 • konfigurace protokolu RIPv1
 • návrh a implementace classless IP adresního modelu pro síť
 • použití pokročilých konfiguračních příkazů na směrovačích používajících EIGRP
 • aplikace základní konfigurace protokolu RIPv2 a schopnost vyhodnotit RIPv2 směrovací informace
 • identifikace charakteristik distance vektorových směrovacích protokolů

CCNA Exploration 3 - LAN přepínače a bezdrátové technologie

 • řešení problémů na 1., 2., 3. a 7. vrstvě
 • schopnost interpretovat síťové diagramy
 • prvotní konfigurace přepínačů včetně aktivace správy vzdáleného přístupu
 • konfigurace a ověření funkčnosti VLAN, směrování mezi sítěmi VLAN, nastavení trunku a RSTP na směrovačích
 • správa konfiguračních souborů
 • identifikace základních parametrů nutných k nastavení bezdrátových sítí a k jejich běžnému použití

CCNA Exploration 4 - Technologie WAN

 • charakteristika vlastností technologií a podmínek jejich efektivního provozu: VoIP a Video over IP
 • konfigurace a ověření funkčnosti služeb DHCP a DNS na směrovačích
 • schopnost ověřit, monitorovat a řešit problémy s ACL v síťovém prostředí
 • konfigurace a ověření základní WAN konektivity prostřednictvím sériového rozhraní, spojení na bázi využití protokolu PPP
 • konfigurace a ověření PPP konektivity mezi Cisco směrovači a Frame Relay na Cisco směrovačích
 • řešení problémů spojených s implementací WAN