Studijní obor DE/SZT - Sdělovací a zabezpečovací technika v dopravě

V tomto textu je stručně popsaná charakteristika tohoto oboru a další informace pro zájemce o studium. Obor lze studovat na FEL ZČU v Plzni v rámci navazujícího magisterského studia.

Charakteristika oboru Sdělovací a zabezpečovací technika v dopravě

Formální náležitosti

Přestože z hlediska praxe se jedná o plnohodnotný technický obor, na fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni tomu tak z čistě administrativních důvodů není. Je to zde zařazené, jako jedno ze tří různých zaměření oboru DE - Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika. Při podávání přihlášky je nutné upřesnit, o které ze tří zaměření má uchazeč zájem, např. DE/SZT.

Toto zaměření je zajišťované katedrou Aplikované elektroniky a telekomunikací (KAE).

Garantem zaměření je Doc. Ing. Ivan Konečný, CSc.

Tento materiál má odstranit v podstatě nulové informace o tomto zaměření poskytované na oficiálních stránkách fakulty. Případné další dotazy rád zodpoví Ing. Petr Hloušek, Ph.D., e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tlf.: +42037634221.

Pozn.: V dalším textu jsou pojmy obor a zaměření používané jako synonyma.

 

Charakteristika oboru

Zájmovou oblastí tohoto oboru je železniční doprava a zabývá se technickými prostředky, jejichž účelem je zajistit bezpečnost železniční dopravy. Tyto prostředky se nazývají zabezpečovací zařízení (systémy). Pozor, nejedná se tedy o, často shodně nazývané, systémy zabezpečení majetku proti krádeži, které jsou veřejnosti obecně známější.

Podrobnosti o vývoji a náplni oboru

Nejprve pár slov o historii železniční zabezpečovací techniky. První zabezpečovací prostředky začaly vznikat jen nedlouho po vzniku samotné železniční dopravy. Jejich potřebnost ukázala řada tragických nehod, které byly stále častější díky nárůstu počtu a také rychlosti provozovaných vlaků. Byly způsobeny především chybami pracovníků řídících dopravu (výpravčí, strojvedoucí, výhybkáři atd.) a také technickými poruchami. Ukázalo se, že je nutné mnohem striktnější řízení dopravy, než je třeba u silniční, protože vlaky se nemohou vyhnout překážce jako auta a navíc brzdná dráha je mnohem delší (stovky metrů až jednotky km), takže zabrzdit včas od okamžiku, kdy strojvedoucí spatří problém (např. překážku), je taktéž nemožné.

Zajištění maximální bezpečnosti je v železniční dopravě prvořadým úkolem, protože případné nehody mají velké materiální i lidské následky. Navíc zde, díky velkým hmotnostem pohybujících se vozidel a tím i dlouhým brzdným vzdálenostem, nemá strojvedoucí prakticky možnost zabránit hrozící kolizi. Z těchto důvodů je nezbytné zajistit bezpečnost pomocí technických prostředků a systému řízení dopravy. Dále tyto technické prostředky mají za úkol zabránit chybným rozhodnutím pracovníků řídících dopravu.

Vzhledem k těmto účelům, které tato zařízení mají plnit, jsou na ně kladené velmi přísné požadavky. Tato zařízení musí být konstruována nejen jako vysoce spolehlivá, ale především bezpečná ve smyslu definovaném v zabezpečovací technice. To znamená, že existují bezpečnostní pravidla, která musí být při konstrukci naplněna. Unikátní je především požadavek, že bezpečné chování zařízení musí být zachováno i po výskytu poruchy vlastního zařízení.

 

Požadavky na uchazeče o studium

Obor je primárně určený pro absolventy bakalářského oboru EAT na FEL, ale není vyhrazen pouze pro ně. Nicméně uchazeč by měl mít solidní elektrotechnické znalosti  a zájem o elektroniku a telekomunikace.

Obor není určen pouze fandům železnice a nejsou v zásadě vyžadované žádné speciální znalosti o železnici u zájemců o studium. Tyto znalosti student v potřebné míře získá v průběhu studia. Na druhou stranu zájem a kladný vztah k železniční dopravě je pozitivní plus i pro pozdější působení v praxi.

 

Proč studovat tento obor?

Tento obor určitě nepatří mezi nejlehčí nabízené na elektrotechnické fakultě, ale  na druhou stranu obtížnost je srovnatelná s dalšími obory, ze kterých absolvent bakalářského oboru EAT typicky vybírá, jako např. EI, Automobilová elektronika, TM ap. Navíc jak praví moudré přísloví: "Těžko na cvičišti, lehko na bojišti." Vyšší obtížnost studia není samoúčelná a získané znalosti se vyplatí. Představu o ní si lze udělat ze studijního plánu, viz. níže.

Důvody, proč si tedy vybrat tento obor jsou:

 1. Zajímavost probleamatiky, kterou se obor zabývá
 2. Velmi dobré uplatnění absolventů v praxi – to je nejzásadnější důvod spolu se zajímavostí oboru.

Aktuálně je velká poptávka po odbornících s touto specializací. Navíc je malý počet zájemců o studium a tudíž malá konkurence. Ale není to jen o snadnosti získání práce, ale také o možnosti dělat zajímavou tvůrčí činnost, která tu se rozhodně nabízí. Více podrobností o možnostech a příkladech uplatnění v sekci - Profil a možnosti uplatnění absolventa.

 1. Možnosti finančního přilepšení během studia
 2. Možnost získání odborné praxe během doby studia

Například firma AŽD Praha poskytuje prospěchové stipendium a nabízí odborné stáže a brigády. Více viz samostatný dokument.

 

Doporučený studijní plán (vysvětlení)

Z rozdělení oboru DE na tři různá zaměření vyplývá jedna odlišnost ve studijním plánu oproti jiným oborům – téměř žádné předměty nejsou povinné (typ A), ale jsou zde pouze bloky povinně volitelných předmětů (typ B). Z těchto bloků si studenti vybírají předměty vhodné pro jejich zaměření. Pro snazší orientaci je v následujícím studijním plánu vyznačená skladba předmětů zajišťující znalosti absolventa očekávané v praxi. Plán je zkrácený, omezuje se pouze na bloky volitelných předmětů. Červeně označené předměty jsou zcela nezbytné, modře označené předměty jsou doporučené, je-li jich označeno více než je nutný počet kreditů, lze volit dle individuálních zájmů studenta. Taktéž, pokud je v některém bloku označeno méně předmětů než je nutný počet kreditů, lze volit dle individuálních zájmů.

 

Studijní plán DE/SZT – Doporučené volitelné předměty

ZS 1. ročník

 

Povinně volitelný blok matematiky M2

min. 2 kr.

3kr  KMA/SNU  Software numerických metod  0+2+0  zp

3kr  KMA/DMB  Diskrétní matematika B  2+1+0  zp+zk

2kr  KMA/ST  Seminář -integrál.a diskrét.transformace  0+2+0  zp

2kr KMA/SKA  Seminář - komplexní analýza  0+2+0  zp

 

1. oborový blok DE - (označení DEA1)

min. 5 kr.

4kr  KAE/NSA  Napájecí a nabíjecí systémy automobilů  2+2+0  zp+zk

3kr  KKS/KSVV  Vybrané statě z konstrukce siln. vozidel  2+1+0  zp+zk

3kr  KEV/ZDI  Základy dopravního inženýrství  2+1+0  zp+zk

2kr  KAE/URD  Úvod do řízení dopravy  2+0+0  zp

 

2. oborový blok DE - (označení DEA2)

min. 8 kr.

4kr KME/PPE  Pružnost a pevnost pro elektrotechniku  2+2+0  zp+zk

5kr KTE/TEVS  Teoretická elektrotechnika-vybrané statě  2+2+0  zp+zk

4kr KKY/AŘ1  Automatické řízení 1  2+2+0  zp+zk

5kr KAE/SYS1  Syntéza elektronických systémů 1  3+2+0  zp+zk

 

3. oborový blok DE - (označení DEA3)

min. 4 kr.

4kr KAE/TT  Telekomunikační technika  2+2+0  zp+zk

5kr KEV/VES  Výkonová elektronika - vybrané statě  3+2+0  zp+zk

4kr KEV/EMCH  Elektromechanika  2+2+0  zp+zk

 

 

LS 1. ročník

 

 4. oborový blok DE - (označení DEA4)

min. 8 kr.

4kr  KAE/NKS  Navig. a komunik. syst. v doprav. prostř  2+2+0 

5kr  KAE/SAC  Senzory a akční členy  2+2+0

5kr  KAE/TS  Telekomunikační systémy  3+1+0

5kr  KTE/EDPE  Elektrodynamika pro PE  2+2+0

5kr  KAE/ZTD1  Zabezpečovací technika v žel. dopravě 1  3+2+0

4kr  KEV/NFR  Nízkofrekvenční rušení  3+1+0

 

5. oborový blok DE - (označení DEA5)

min. 9 kr.

5kr  KEV/ETR  Elektrická trakce  3+2+0  zp+zk

5kr  KAE/RIS  Řídící a informační sběrnice  3+2+0  zp+zk

5kr  KEV/ARP  Automatická regulace pohonů  3+2+0  zp+zk

4kr  KAE/ENZ  Elektronické napájecí zdroje  2+2+0  zp+zk

4kr  KAE/PLO  Programovatelné logické obvody  2+2+0  zp+zk

 

6. oborový blok DE - (označení DEA6)

min. 4 kr.

5kr  KEV/MSS  Mechanické součásti a systémy  2+2+0  zp+zk

4kr  KAE/EZO  Elektronika ve zpracování obrazu  2+2+0  zp+zk

5kr  KFY/AFY  Aplikovaná fyzika  3+1+0  zp+zk 

5kr  KET/SPS  Speciální součástky pro elektroniku  2+2+0  zp+zk

 

 

ZS 2. ročník

 

7. oborový blok DE - (označení DEA7)

min. 12 kr.

4kr  KEV/SOV  Spínací obvody výkonových součástek  2+2+0  zp+zk

5kr  KEV/MRP  Mikroprocesorové řízení pohonů  2+2+0  zp+zk

4kr  KEV/RRV  Řizení a regulace vozidel  2+2+0  zp+zk

4kr  KAE/TZD  Telekomunikace v železniční dopravě  2+2+0  zp+zk

5kr  KET/MATA  Materiály a technologie pro auto.elektr.  3+2+0  zp+zk

4kr  KAE/ZTD2  Zabezpečovací technika v žel. dopravě 2  2+2+0  zp+zk

5kr  KAE/DAE  Diagnostika automobilové elektroniky  3+2+0  zp+zk

4kr  KET/AED  Akustika v dopravních prostředcích  2+2+0  zp+zk

6kr  KAE/CZS  Číslicové zpracování signálů  3+2+0  zp+zk

 

8. oborový blok DE - (označení DEA8)

min. 10 kr.

5kr  KAE/DZS  Diagnostika a spoleh.elektron.zař.a sys.  3+2+0  zp+zk

5kr  KEV/PEP  Projektování elektrických pohonů  3+2+0  zp+zk

5kr  KAE/ANF  Aplikace neuro a fuzzy logiky  2+2+0  zp+zk

5kr  KET/KTL  Konstrukce a technologie elektron. zař.  3+2+0  zp+zk

5kr  KAE/UPR  Užití počítačů v řízení  3+2+0  zp+zk

5kr  KET/EMS  Elektronické měřicí systémy  2+2+0  zp+zk

 

Ekonomika a management (povinně volitelný blok EM)

min. 5 kr.

4kr  KFU/FDS  Finance a daňový systém  2+2+0  zp+zk

2kr  KET/APPR  Autorské a průmyslové právo  2+0+0 (LS)  zp+zk

4kr  KAE/FZEI  Forenzní zkoumání v elektr. a informat.  2+0+1 (LS)  zp

3kr  KET/TASE  Tržní aspekty segmentu elektrotechnika  2+1+0 (LS)  zp

4kr  KEE/MMEE  Management a mark. v EE  2+2+0 (LS)  zp+zk

3kr  KET/ZPI  Zabezpečení podnikových informací  2+1+0 (LS)  zp+zk

 

 

LS 2. ročník

 

Státnicové předměty DE I. - volba: 1 předmět

min. 0 kr.

0kr  KEV/SNVET  Výkonová elektronika  0+0+0  szv

0kr  KAE/SNESA  Elektronické součástky a systémy  0+0+0  szv

0kr  KAE/SNESD  Elektronické součástky a systémy  0+0+0  szv

 

Státnicové předměty DE II. - volba: 1 předmět

min. 0 kr.

0kr  KEV/SNET  Elektrická trakce  0+0+0  szv

0kr  KAE/SNAES  Automobilové elektronické systémy  0+0+0  szv

0kr  KAE/SNZTD  Zabezpečovací technika v dopravě  0+0+0  szv

 

9. oborový blok DE - (označení DEA9)

min. 3 kr.

4kr  KAE/PSR  Principy syntézy elektron.řídících syst.  2+2+0  zp+zk

3kr  KEE/PTZ  Pevná trakční zařízení  2+1+0  zp+zk

 

10. oborový blok DE - (označení DEA10)

min. 2 kr.

3kr  KAE/SVSE  Soubor vyzvaných seminářů z EI  0+0+3  zp

2kr  KET/ZNEX  Znalectví a expertizy  2+0+0  zp

3kr  KET/PDR  Průmyslový design a reklama  2+1+0  zp

 

Ekonomika a management (povinně volitelný blok EM)

min. 5 kr.

4kr  KFU/FDS  Finance a daňový systém  2+2+0 (ZS)  zp+zk

2kr  KET/APPR  Autorské a průmyslové právo  2+0+0  zp+zk

4kr  KAE/FZEI  Forenzní zkoumání v elektr. a informat.  2+0+1  zp

3kr  KET/TASE  Tržní aspekty segmentu elektrotechnika  2+1+0  zp

4kr  KEE/MMEE  Management a mark. v EE  2+2+0  zp+zk

3kr  KET/ZPI  Zabezpečení podnikových informací  2+1+0  zp+zk

 


 

 

Profil a možnosti uplatnění absolventa

Skladba předmětů tohoto zaměření je vytvořena s cílem vychovat absolventa s následujícími znalostmi a schopnostmi. Absolvent je inženýr v oblasti slaboproudé elektrotechniky schopný provádět návrh a vývoj moderních elektronických systémů a zařízení. Jeho zásadní odlišností od absolventů jiných slaboproudých elektrotechnických oborů jsou znalosti filosofie zabezpečovacích systémů v železniční dopravě a jejich velmi specifických požadovaných vlastností a také znalosti organizace železniční dopravy. To je předurčuje věnovat se návrhu, vývoji, konstrukci nebo projekci těchto systémů. Reálné uplatnění nemusí být omezeno pouze na tyto činnosti, nicméně je naší prioritou, aby se jim absolventi byli schopni věnovat. Proto je podporováno u studentů kritické myšlení a systémový náhled na problémy železniční zabezpečovací techniky.

Pro ilustraci schopností absolventů je zde uvedeno několik příkladů témat diplomových prací úspěšně vyřešených v minulých letech:

 • Analýza vlivů působících na signály GPS a jejich dopadů na výslednou chybu vypočtené polohy
 • Návrh přenosného měřicího přístroje pro měření svodové admitance
 • Návrh FSK modulátoru pro Eurobalízu na hradlovém poli
 • Návrh SW pro monitorování komunikace Počítače náprav PZN-1
 • Převodník pro měření napětí vyšších než 50 V v železničních zabezpečovacích systémech
 • Návrh elektronického dohlížecího obvodu výstražných světel PZS
 • Návrh optimálního způsobu detekce kolejových vozidel v systému radiobloku technickými prostředky
 • Návrh bezpečné reakce mikropočítače v systému s redundatní bezpečností - odpojení modulu v poruše
 • Přehled moderních zabezpečovacích zařízení pro vedlejší železniční tratě
 • Sledování chybovosti komunikačních systémů zabezpečovacích zařízení

 Většina diplomových prací je zadávaná ve spolupráci s firmami, což je výhodné pro navázání kontaktů a velmi často vede k přímé nabídce zaměstnání po ukončení studia.

Situace s uplatněním absolventů oboru na pracovním trhu je dlouhodobě velmi dobrá díky řadě pozitivně působících faktorů.

Celková situace železniční dopravy není až tak zlá, jak by se mohlo zdát podle některých mediálních zpráv, i když určitě není ideální a rozhodně se nedá mluvit o velkém rozvoji. Nicméně po obrovských problémech po roce 1989, které zde nemá smysl rozebírat, se zdá, že se situace stabilizovala a ukázal se její význam pro rozumné zajištění dopravní obslužnosti i v budoucnosti. A také se začala zlepšovat kvalita infrastruktury a služeb zákazníkům. Proto i do budoucna jsou potřební odborníci na zabezpečovací zařízení, která jsou naprosto nezbytná pro její fungování. Aktuálně je jich nedostatek, mimo jiné i z důvodu nízkého počtu zájemců o studium (tato situace je podobná i na ostatních VŠ s podobným oborem – ČVUT, UPCE), tudíž konkurence na trhu práce je relativně malá. Přitom se lze dostat k té nejlepší technické tvůrčí práci – vymýšlení a realizaci nových věcí! Navíc vzhledem k relativně uzavřenému trhu, díky zmiňovaným specifikům zabezpečovacích zařízení a požadované kompatibilitě se stávajícími zařízeními, jsou zde skutečné české firmy (např. AŽD Praha, Starmon Choceň atd.), které provádí vlastní vývoj a nehrozí problém, že svá pracoviště zde ze dne den zavřou a přesunou se např. do Asie.

Kromě těchto firem lze ovšem najít uplatnění např. u správce infrastruktury (SŽDC), provozovatele (ČD a další) nebo ve Výzkumném ústavu železničním (VÚŽ Praha) či třeba Drážním úřadu, ale i samotném provozu či údržbě.

Lze konstatovat, že řada našich absolventů dosáhla vynikajícího uplatnění a jsou z nich klíčoví pracovníci ve svých firmách či organizacích a to nejen jako řadoví vývojáři, konstruktéři či projektanti, ale i jako vedoucí pracovníci na různých úrovních řízení.

 

Poslední aktualizace: 19-03-2013

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Obor_DE-SZT_2014_long.pptx)Prezentace oboru DE-SZT[ ]6347 Kb01/05/15 10:07