Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy - Uplatnění absolventa oboru TM

Telekomunikační a multimediální systémy

Uplatnění absolventa oboru Telekomunikační a multimediální systémy v praxi

Studenti oboru jsou v rámci výuky řady povinných i povinně volitelných předmětů důsledně vedeni k řešení realizačních projektů a semestrálních prací majících vazbu na problémy řešené v praxi v oblasti sdělovací techniky a elektroniky. Cílem těchto snah je osvojení si vhodných metod, postupů a způsobu uvažování budoucího inženýra, které aplikuje při řešení zadaných technických úkolů. Tento přístup umožní studentovi nalézt skutečné řešení zadaného problému (nikoliv vytvoření  "tzv. pseudořešení na papíře", které nelze v praxi nikdy aplikovat - tzn. "typické školní úlohy bez vazby na realitu"). Studenti jsou schopni:

 • uvažovat v intencích skutečného inženýrského myšlení s určitým nadhledem nad řešenou problematikou
 • kriticky zhodnotit výsledky svých technických řešení a výsledky své práce
 • pracovat s informačními zdroji a posuzovat jejich věrohodnost a informační obsah
 • pracovat s technickou dokumentací, katalogovými listy a aplikačními poznámkami výrobců elektronických součástek, zařízení, měřící techniky a sdělovacích systémů
 • objektivně zhodnotit výsledky měření, odhalit možné chyby měření a jejich příčiny, automatizovaně zpracovávat data z provedených měření v sw aplikacích Matlab, LabView
 • profesionálně zpracovat a publikovat výsledky své práce, vytvářet protokoly z měření, technické zprávy, technickou dokumentaci
 • zvládat obsluhu komplikovaných měřících přístrojů a měřících systémů, které jsou běžně používány v oblasti sdělovací techniky k měření, signálové analýze, řízení měřících řetězů atd.
 • využívat měřící metody a postupy, které se aplikují u velmi složitých zařízení
 • zvládat obsluhu CAD návrhových systémů, které se používají v praxi
 • navrhovat elektronická zařízení se zaměřením na oblast sdělovací techniky, provádět jejich testování, měření a servis
 • konfigurovat a provozovat sdělovací zařízení
 • provádět návrh, konfiguraci a výstavbu informačních síťových technologií (Výuka síťových technologií v rámci oboru Telekomunikační a multimediální systémy) a telekomunikačních systémů
 • provádět návrh, realizaci, testování a konfiguraci multimediálních a zvukových systémů nebo jejich částí
 • řešit úlohy vývoje či zastávat manažerské funkce zejména v oblasti elektronických komunikací, radioelektroniky, audiovizuální techniky, multimediálních, řídících a informačních systémů
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (tm_obor_v4.pdf)tm_obor_v4.pdf[Prezentace oboru TM]6829 Kb01/06/15 20:51